Åbning for vandet

bestyrelsen, Nyheder
Åbning for vandet foråret 2019 er søndag den 31. marts. Kl. 10.00 Bestyrelsen opfordrer alle havemedlemmer til at møde op for at lukke for vandet ved stophanen i deres haver, så vi undgår vandspild og gener ved oversvømmelse. Venlig hilsen Bestyrelsen
Read More

Lukning for vandet

bestyrelsen, Nyheder
Lukning for vandet den 28. oktober 2017, efter generalforsamlingen. Åbning for vandet foråret 2019 er søndag den 31. marts. Kl. 10.00 Bestyrelsen opfordrer alle havemedlemmer til at møde op for at lukke for vandet ved stophanen i deres haver, så vi undgår vandspild og gener ved oversvømmelse.   Venlig hilsen Bestyrelsen
Read More

Generalforsamling 2018

bestyrelsen, Nyheder
Generalforsamling den 28. oktober 2018 kl. 10, i Dronningborg/Gimmings Sognegård, Egholmsvej 8A, 8930 Randers NØ   1.     Valg af dirigent og referent 2.     Formandens beretning 3.     Godkendelse af beretning 4.     Fremlæggelse af årsregnskab 5.     Godkendelse af regnskab 6.     Indkomne forslag a.     Fra bestyrelsen - Ændringsforslag til vedtægternes § 2.1, §4.09, §4.10 og §5.3. Se bilag 1. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamling.   7.     Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Marie Skriver, Skinnevej 8, er på valg, modtager genvalg. Lisbet Risum, Pumpehusvej 6, er på valg, modtager ikke genvalg.   8.Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen  Er du interesseret i bestyrelsesarbejdet er du meget velkommen til at melde tilbage. 9.Valg af bilagskonsulenter og suppleanter Valg af 1 bilagskonsulent Valg af 1 suppleant   10.Eventuelt Venlig hilsen Bestyrelsen   Bilag 1. 
Read More

Referat fra infomøde 12/6 2018

Nyheder, Referater
Til stede: Advokat Freinsilber HF Scandias bestyrelse 30 medlemmer   3 Muligheder 1. Andelsforening – det kræver at vi køber et skøde 2. Anpartsselskab –     Sporbyen sælger et Aps, med indestående 50.000,-. HFScandia betaler kr. 50.000,- for det. Aps organisation APS = et selskab med jord. Selskabet hæfter for økonomien Navn: Nuværende betegnelse i Sporbyen, Sporbyen Scandia 6 Aps - Ændres til F.eks.  Haveforeningen Scandia Aps. Formål: At forestå at jorden bruges til den oprindelige kolonihave. Opkræve kontingent. Direktion 5 personer, evt. identisk med bestyrelsen i haveforeningen Registrering: I erhvervs og selskabsstyrelsen og virk.dk (momsregistreret) Til Freinsilber: Bestyrelsens medlemmers- Adresser, tlf, og cpr.nr Regnskab: udarbejdes af kasserer. Revision af 2 medlemmer fra foreningen. 1 eksemplar sendes til erhvervs og selskabsstyrelsen. Ved opstart vil det sikkert være regnskab for…
Read More

Skt Hans aften 23/6

Nyheder
Måske uden bål, så tændes grillen ved P-pladsen. Eller som sædvanligt. Info i tavlen senere på ugen. KL. 17 tændes grillen og kl 18 er HF Scandia er vært ved 2 pølser med brød, 1 øl/vand pr person, (medlem i haven). Det er også muligt at få jeres eget kød grillet. Gæster: 20,- Kl. 20 synges midsommersangen. Salg af øl, vand og kaffe + kage á 5,- Herefter hygge og samvær God sommer Bestyrelsen
Read More

Infomøde 12/6 -18

Nyheder
Advokat Freinsilber informerer om overdragelsen fra Sporbyen på et møde den 12. juni 2018 kl. 17. Det er i Fritidscenteret, kældercafeén, den 12. juni 2017 kl. 17. Foreningen er vært ved et let tragtement.
Read More

Åbent hus

Nyheder
Haveforeningen Scandia Rangervej 2, 8930  Randers NØ  www.hfscandia.dk   Søndag den 10. juni 2018 kl. 13 – 15 Kom og se dit eventuelle drømmehus, Der er fra håndværkertilbud til ”præmiehus/have”      
Read More

SLUT MED HAVEAFFALD I “SKOVEN”

Nyheder
Idet Lokalplanen for Sporbyen benævner mose og engområdet som §3 område, (areal, der skal være uberørt) betyder det at Haveforeningen ikke kan smide haveaffald af nogen art i ”skoven”. Det gælder også traktordæk, alm. affald og lign. Ngoyet Le, Biolog fra Rander Kommune har anmodet om at vi snarest muligt får fjernet det, der ligger nu. Randers den 26. maj 2018
Read More

Fællesarbejde 2018

Nyheder
Arbejdstid:  Lørdage fra Kl. 10 – 12 Arbejde:  Hækklipning, rensning af bålplads, P-plads og grøften. Reparation af veje med grus, vejchikaner. Oprydning på fællesarealer. Div. maling Hver måned er der en større arbejdsopgave som suppleres med ovennævnte. Medbring redskaber: Hakkejern, skuffejern, rive Kaffeholdet medbringer: Kaffe, The Foreningen giver: Rundstykker mm. 21.04.2018 Kupevej: 2,4,6,8,12,14,18,20   Fra bestyrelsen: John Iversen (Skinnevej 7) Kaffe: Kupevej 10, 16  Bygge opslagstavle  26.05.2018 Skinnevej 2,12,14,18 Fra bestyrelsen: Nova (Skinnevej 16)  Kaffe: Skinnevej 9, 24 Rengøre Togvej 8 23.06.2018 Sporvej 1,5,7,11,4,6,8 Fra bestyrelsen: Marie (Skinnevej 4) Kaffe: Sporvej 9, 3  Hækklipning på Togvej 8 18.08.2018 Rangervej 3,5,7,9,6,10     Fra Bestyrelsen: Lisbet (Pumpehusvej 6) Kaffe: Rangervej 8, 11 Sætte telt op, klar til sommerfest 15.09.2018 Skinnevej 3,13,22 Fra bestyrelsen: Januka (Skinnevej 8) Kaffe: Skinnevej 6, 20  Rense bækken langs cykelstien…
Read More

Referat af ekstraordinær generalforsamling lørdag den 7. april 2018

Nyheder, Referater
Fremmødte: 19 haver, 29 medlemmer Valg af:  Dirigent: Jesper Nielsen Referent: Marie Skriver Stemmetæller: Annemarie Bryder, Tina Olsson   Forslag til ændringerne af vedtægterne pr. februar 2018 blev læst op.   Det blev besluttet at stemme om hvert enkelt punkt, dvs. 5 afstemninger i alt, og at stemme ved håndsoprækning.   Hver af de 5 punkter blev vedtaget med mere end 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer. Undervejs var der diskussion og rettelser, som blev taget med og vedtaget.   SPORBYEN   John Iversen orienterede om forhandlingerne med Sporbyen, Steen Jørgensen. Den juridiske deling fra Sporbyen, tidligere togfabrikken Scandia, sker ved at HF Scandia skal købe et anpartsselskab, Sporbyen Scandia Aps for 50.000,-. I selskabet står der 50.000,- hvilket betyder, at HF Scandia overtager Randers Markjorder Matr. 590b uden beregning.…
Read More