Informationsbrev 11.05.2019

Nyheder
    Informationsbrev til medlemmer af H/F Scandia 11.05.2019 Nærværende beskriver de kommende ekstraudgifter for alle haveejere i H/F Scandia. Jorden, som H/F Scandia tidligere lejede af Bombardier, ejes nu af os selv. Vi hedder fremover SporbyenScandia 6 ApS. Haveforeningen har købt dette ApS af Sporbyen v/Steen Jørgensen. Bestyrelsen er den samme som H/F Scandias bestyrelse. Da vi nu ejer jorden, skal vi til at betale ejendomsskat. SporbyenScandia 6 ApS har ejet jorden pr. den 12. juni 2018. Vi har nu endelig modtaget en beregning/opgørelse af ejendomsskatten fra kommunen. Derudover forfalder jorden til betalingen, det ApS vi køber af Sporbyen v/Steen Jørgensen, senest den 31.05.2019. (Dette beløb, kr. 42.534,- betales tilbage til SporbyenScandia 6 ApS). Den reelle købesum for jorden er 1,-, som Bombardiers ledelse har ønsket det. Den årlige…
Read More

Havesyn 2019

Nyheder
    Havesyn er bestyrelsens kig ind i din have, for at se om hvordan haven er holdt.   Vi ser på: om græsset er slået. er evt. bede holdt rene for ukrudt.  er hækken og stykket udenfor hækken holdt ren for ukrudt.  er haven rodet med byggematerialer og andre ting der står ubrugte hen. Fredag d. 3. maj, vi starter kl. 10.00 Onsdag d. 29. maj,  Torsdag d. 20. juni Torsdag d. 8. august Torsdag d. 12. september Torsdag d. 17. oktober.   Vi ser frem til nogle hyggelige havesynsdage. Med venlig hilsen  Marie og Hanne
Read More

Fællesarbejde 2019

Nyheder
Arbejdstid:  Lørdage fra Kl. 10 – 12 Arbejde:  Hækklipning, rensning af bålplads, P-plads og grøften. Reparation af veje med grus, vejchikaner. Oprydning på fællesarealer. Div. maling Hver måned er der en større arbejdsopgave som suppleres med ovennævnte. Medbring redskaber: Hakkejern, skuffejern, rive Kaffeholdet medbringer: Kaffe, The Foreningen giver: Rundstykker mm. 25.05.2019 Kupévej 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18 Fra bestyrelsen: John (Skinnevej 7)  Kaffe: Skinnevej 16, 20 Rense bækken langs cykelstien. 22.06.2019 Skinnevej 2,6,12,16,18, Pumpehusvej 6,8 Fra bestyrelsen: Ib (Sporvej 1) Kaffe: Skinnevej 14, 24 Gøre klar til Sct. Hans 17.08.2019 Sporvej 4, 5, 6, 7, 8, 11    Fra Bestyrelsen: Marie (Skinnevej 4) Kaffe: 3, 9 Sætte telt op, klar til sommerfest 14.09.2019 Rangérvej 5, 6, 7, 9, 10 Fra bestyrelsen: Hanne (Kupévej 4) Kaffe: 8, 11 19.10.2019…
Read More

Åbning for vandet

bestyrelsen, Nyheder
Åbning for vandet foråret 2019 er søndag den 31. marts. Kl. 10.00 Bestyrelsen opfordrer alle havemedlemmer til at møde op for at lukke for vandet ved stophanen i deres haver, så vi undgår vandspild og gener ved oversvømmelse. Venlig hilsen Bestyrelsen
Read More

Lukning for vandet

bestyrelsen, Nyheder
Lukning for vandet den 28. oktober 2017, efter generalforsamlingen. Åbning for vandet foråret 2019 er søndag den 31. marts. Kl. 10.00 Bestyrelsen opfordrer alle havemedlemmer til at møde op for at lukke for vandet ved stophanen i deres haver, så vi undgår vandspild og gener ved oversvømmelse.   Venlig hilsen Bestyrelsen
Read More

Generalforsamling 2018

bestyrelsen, Nyheder
Generalforsamling den 28. oktober 2018 kl. 10, i Dronningborg/Gimmings Sognegård, Egholmsvej 8A, 8930 Randers NØ   1.     Valg af dirigent og referent 2.     Formandens beretning 3.     Godkendelse af beretning 4.     Fremlæggelse af årsregnskab 5.     Godkendelse af regnskab 6.     Indkomne forslag a.     Fra bestyrelsen - Ændringsforslag til vedtægternes § 2.1, §4.09, §4.10 og §5.3. Se bilag 1. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamling.   7.     Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Marie Skriver, Skinnevej 8, er på valg, modtager genvalg. Lisbet Risum, Pumpehusvej 6, er på valg, modtager ikke genvalg.   8.Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen  Er du interesseret i bestyrelsesarbejdet er du meget velkommen til at melde tilbage. 9.Valg af bilagskonsulenter og suppleanter Valg af 1 bilagskonsulent Valg af 1 suppleant   10.Eventuelt Venlig hilsen Bestyrelsen   Bilag 1. 
Read More

Referat fra infomøde 12/6 2018

Nyheder, Referater
Til stede: Advokat Freinsilber HF Scandias bestyrelse 30 medlemmer   3 Muligheder 1. Andelsforening – det kræver at vi køber et skøde 2. Anpartsselskab –     Sporbyen sælger et Aps, med indestående 50.000,-. HFScandia betaler kr. 50.000,- for det. Aps organisation APS = et selskab med jord. Selskabet hæfter for økonomien Navn: Nuværende betegnelse i Sporbyen, Sporbyen Scandia 6 Aps - Ændres til F.eks.  Haveforeningen Scandia Aps. Formål: At forestå at jorden bruges til den oprindelige kolonihave. Opkræve kontingent. Direktion 5 personer, evt. identisk med bestyrelsen i haveforeningen Registrering: I erhvervs og selskabsstyrelsen og virk.dk (momsregistreret) Til Freinsilber: Bestyrelsens medlemmers- Adresser, tlf, og cpr.nr Regnskab: udarbejdes af kasserer. Revision af 2 medlemmer fra foreningen. 1 eksemplar sendes til erhvervs og selskabsstyrelsen. Ved opstart vil det sikkert være regnskab for…
Read More

Skt Hans aften 23/6

Nyheder
Måske uden bål, så tændes grillen ved P-pladsen. Eller som sædvanligt. Info i tavlen senere på ugen. KL. 17 tændes grillen og kl 18 er HF Scandia er vært ved 2 pølser med brød, 1 øl/vand pr person, (medlem i haven). Det er også muligt at få jeres eget kød grillet. Gæster: 20,- Kl. 20 synges midsommersangen. Salg af øl, vand og kaffe + kage á 5,- Herefter hygge og samvær God sommer Bestyrelsen
Read More

Infomøde 12/6 -18

Nyheder
Advokat Freinsilber informerer om overdragelsen fra Sporbyen på et møde den 12. juni 2018 kl. 17. Det er i Fritidscenteret, kældercafeén, den 12. juni 2017 kl. 17. Foreningen er vært ved et let tragtement.
Read More

Åbent hus

Nyheder
Haveforeningen Scandia Rangervej 2, 8930  Randers NØ  www.hfscandia.dk   Søndag den 10. juni 2018 kl. 13 – 15 Kom og se dit eventuelle drømmehus, Der er fra håndværkertilbud til ”præmiehus/have”      
Read More