Generalforsamling i HF Scandia

Home / Nyheder / Generalforsamling i HF Scandia

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Scandia.

Afholdes søndag den 25.10.2020 kl. 10.00

i Dronningborg Sognegård, Egholmsvej 8A, 8930 Randers NØ

Døren åbnes 9.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af årsregnskab

4. Godkendelse af regnskab

5. Indkomne forslag

Forslag skal være sent til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

a. Fra bestyrelsen – Ændringsforslag til vedtægterne, se bilag.

Medlemmerne bedes gennemlæse de fremsendte vedtægter, både de gamle og forslaget om de nye. Der vil blive stemt om vedtægtsændringerne som ét samlet punkt.

6. Valg til bestyrelsen

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, for 2 år

Valg af 1 bestyrelsesmedlem, for 1 år

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, for 1 år

Er du interesseret i bestyrelsesarbejdet er du meget velkommen til at melde tilbage.

8. Valg af bilagskontrollant og suppleant

Valg af bilagskontrollant, for 1 år

Valg af suppleant, for 1 år

9. Information om solceller

Oplæg til størrelser og ca. priser af solcelleanlæg ift. det behov den enkelte havelejer har behov for.

10. Eventuelt

Vi debatterer i grupper, hvor medlemmerne kan komme med deres tanker/ideer og meninger(brainstorm) om, hvordan haveforeningen kan se ud i fremtiden.

Efter endt debat samles emnerne i hovedpunkter og afleveres til bestyrelsen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Af hensyn til indkøb til morgenkaffen bedes du/I tilmelde dig/jer til Marie, på tlf. 60717644, info@hfscandia.dk eller bruge denne slip, som klippes af og lægges i postkassen på containeren.

_____________________________________________________________________________________

Kommer ________Kommer ikke______ Medlem nr. ______ Navn ________________

Hvor mange deltager fra din have ____________