Nyheder
Til bygningsejeren Scandia H/F Randers, d. 08.06.2020 Ref.: JC/RK Sag: Væksthuset, Randers Væksthuset, Randers På vegne af bygherren Domea Randers, skal vi hermed orientere Dem om, at der i forbindelse med opførel-se af 72 boliger på Ydersporet 6, skal udføres funderingsarbejder ved ramning af ca. 297 stk. 30 x 30 cm jernbetonpæle i længderne 11-13 m. I henhold til byggelovens §12 er vi forpligtet til at varsle udførelse af funderingsarbejder senest 14 dage før arbejdet kan påbegyndes (uddrag af §12 er vedlagt). Vi kan således oplyse, at arbejdet er planlagt til udførelse fra uge 28 og forventes at have en total varighed på 15 til 20 arbejdsdage. Arbejdet forventes ikke udført kontinuerligt grundet sommerferien og forventes derfor først færdig omkring uge 32-33. Funderingsarbejderne udføres ved traditionel ramning. Inden arbejdet påbegyndes…
Read More

SCT HANS AFTEN

Nyheder
SCT HANS AFTEN Tirsdag den 23. juni 2020 På plænen ved Pumpehusvej Der er bålfade, hvor ilden brænder sagte fra kl. 17.30 og hele aftenen. Borde og bænke er stillet op i teltet Program: Kl. 17.00   Grillen tændes, så du kan tilberede din egen mad                   (For at undgå buffet) Kl. 17.30  Spisning I bedes medbringe:  jeres mad, evt. drikkevarer, tallerkner, bestik og glas. HF Scandia er vært ved øl/vand, frugt, kaffe/te og kage  Kl. 20 synger vi midsommersangen, med afstand.  Herefter hygge og samvær  God sommer  Bestyrelsen
Read More

Påbud til alle i HF scandia

Nyheder
17.05.2020 Påbud til alle i HF Scandia Alle veje er redningsveje, dvs. ambulancer og brandbiler skal kunne køre her uden hindringer. Derfor skal vejene holdes fri for parkerede biler. Af- og pålæsning er tilladt foran din have. Din bil skal parkeres på din private p-plads i din have eller på p-pladsen ved containeren. Venlig hilsen HF Scandia Bestyrelsen
Read More

Åbning af vand

Nyheder
SANDWICH OG ØL/VAND    AFLYST PGA. CORONA  DER ÅBNES DOG FOR VANDET ALLIGEVEL DEN 28. MARTS, SÅ LUK FOR DIN STOPHANE INDEN KL. 12  Med venlig hilsen,  Bestyrelsen
Read More

Åbning af haven

Nyheder
Åbning af haven lørdag den 28. marts 2020 kl. 12.00   INFORMATION Ifm. corona virus Vi mødes ved containeren som sædvanlig.    Sandwich og øl/vand,   er I velkomne til at spise i jeres huse, så vi undgår at være en større gruppe sammen.   Mvh Bestyrelsen
Read More

Fællesarbejde 2020

Nyheder
Haveforeningen Scandia Fællesarbejde 2020 Lørdage fra Kl. 10 – 12   Arbejde: Hækklipning, fjerne ukrudt p-plads, rensning af grøften, reparation af veje med grus, oprydning på fællesarealer. Hver måned er der en større arbejdsopgave som supplerer ovennævnte. Medbring redskaber: Hakkejern, skuffejern, rive Kaffeholdet medbringer: Kaffe, The Foreningen giver: Rundstykker mm. Dato            Deltager                                          Kaffeholdet                 Bestyrelsesmedlem 25/4            Kupévej 2,6,8,10,16,18,20                12                            Marie, Skinnevej 4                        Togvej 5   …
Read More

Åbning af vand

Nyheder
Vi åbner igen for vandet Lørdag   den 28. marts. Kl. 12.00 Vi mødes ved containeren hvor bestyrelsen er vært ved en lækker sandwich fra Dronningborgs bager og 1 øl/vand. For at undgå vandspild og gener ved oversvømmelse, Henstiller bestyrelsen til at alle havemedlemmer lukker for stophanen i deres have inden kl. 12. Vi ønsker alle en god sommer i 2020. Venlig hilsen Bestyrelsen
Read More

Referat ordinær generalforsamling i SporbyenScandia 6 ApS. d. 27. oktober 2019

Nyheder, Referater
  Referat ordinær generalforsamling i SporbyenScandia 6 ApS. d. 27. oktober 2019   1. Valg af dirigent og referent Alice Iversen og Jesper Kjersgaard Nielsen 2. Formandens beretning ● Da dette er den første generalforsamling i SporbyenScandia 6 Aps´s historie, så har vi ikke haft aktiviteter udover diverse møder og forespørgelser ved advokater og revisorer. Det har mest gået på om det kunne være en fordel at nedlægge Aps og køre det ind under haveforeningen. Grunden til at vi tænker at nedlægge Aps´et er for at spare noget administrativ bøvl og regnskaber. Som Aps er vi regnskabspligtige overfor Selskabsstyrelsen. Til dette regnskab skal vi bruge en revisor, ihvertfald de første gange. Han skal have 3-5000kr for dette regnskab. Nedlæggelse af Aps koster 15-20000kr. I samråd med advokater har vi besluttet…
Read More