GF Opdateret

Nyheder
Hej Havemedlem   Pga. den seneste udvikling i Coronasmitte har Bestyrelsen besluttet  at afkorte dagsordenen til generalforsamlingen i morgen.   Der bliver ikke serveret kaffe og rundstykker. Der bliver ingen oplæg om solceller og der bliver heller ingen debat i grupper. Det kan vi gøre på en senere tidspunkt i den nye sæson 2021.   Opdateret dagsorden til Generalforsamling Søndag den 25.10.2020 kl. 10.00 i Dronningborg Sognegård, Egholmsvej 8A, 8930 Randers NØ Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af årsregnskab 4. Godkendelse af regnskab 5. Indkomne forslag Forslag skal være sent til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. a. Fra bestyrelsen - Ændringsforslag til vedtægterne, se bilag. Medlemmerne bedes gennemlæse de fremsendte vedtægter med ændringer (Det der er markeret med rødt er tilføjelser og det…
Read More

Lukning for vand 2020

Nyheder
  Kære havemedlemmer                                                                     Lukning for vandet den 25. oktober 2020, efter generalforsamlingen.                                                                                                                                                                           …
Read More

Generalforsamling i HF Scandia

Nyheder
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Scandia. Afholdes søndag den 25.10.2020 kl. 10.00 i Dronningborg Sognegård, Egholmsvej 8A, 8930 Randers NØ Døren åbnes 9.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af årsregnskab 4. Godkendelse af regnskab 5. Indkomne forslag Forslag skal være sent til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. a. Fra bestyrelsen - Ændringsforslag til vedtægterne, se bilag. Medlemmerne bedes gennemlæse de fremsendte vedtægter, både de gamle og forslaget om de nye. Der vil blive stemt om vedtægtsændringerne som ét samlet punkt. 6. Valg til bestyrelsen Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, for 2 år Valg af 1 bestyrelsesmedlem, for 1 år 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, for 1 år Er du interesseret i bestyrelsesarbejdet er du meget velkommen…
Read More
Nyheder
Til bygningsejeren Scandia H/F Randers, d. 08.06.2020 Ref.: JC/RK Sag: Væksthuset, Randers Væksthuset, Randers På vegne af bygherren Domea Randers, skal vi hermed orientere Dem om, at der i forbindelse med opførel-se af 72 boliger på Ydersporet 6, skal udføres funderingsarbejder ved ramning af ca. 297 stk. 30 x 30 cm jernbetonpæle i længderne 11-13 m. I henhold til byggelovens §12 er vi forpligtet til at varsle udførelse af funderingsarbejder senest 14 dage før arbejdet kan påbegyndes (uddrag af §12 er vedlagt). Vi kan således oplyse, at arbejdet er planlagt til udførelse fra uge 28 og forventes at have en total varighed på 15 til 20 arbejdsdage. Arbejdet forventes ikke udført kontinuerligt grundet sommerferien og forventes derfor først færdig omkring uge 32-33. Funderingsarbejderne udføres ved traditionel ramning. Inden arbejdet påbegyndes…
Read More

SCT HANS AFTEN

Nyheder
SCT HANS AFTEN Tirsdag den 23. juni 2020 På plænen ved Pumpehusvej Der er bålfade, hvor ilden brænder sagte fra kl. 17.30 og hele aftenen. Borde og bænke er stillet op i teltet Program: Kl. 17.00   Grillen tændes, så du kan tilberede din egen mad                   (For at undgå buffet) Kl. 17.30  Spisning I bedes medbringe:  jeres mad, evt. drikkevarer, tallerkner, bestik og glas. HF Scandia er vært ved øl/vand, frugt, kaffe/te og kage  Kl. 20 synger vi midsommersangen, med afstand.  Herefter hygge og samvær  God sommer  Bestyrelsen
Read More

Påbud til alle i HF scandia

Nyheder
17.05.2020 Påbud til alle i HF Scandia Alle veje er redningsveje, dvs. ambulancer og brandbiler skal kunne køre her uden hindringer. Derfor skal vejene holdes fri for parkerede biler. Af- og pålæsning er tilladt foran din have. Din bil skal parkeres på din private p-plads i din have eller på p-pladsen ved containeren. Venlig hilsen HF Scandia Bestyrelsen
Read More

Åbning af vand

Nyheder
SANDWICH OG ØL/VAND    AFLYST PGA. CORONA  DER ÅBNES DOG FOR VANDET ALLIGEVEL DEN 28. MARTS, SÅ LUK FOR DIN STOPHANE INDEN KL. 12  Med venlig hilsen,  Bestyrelsen
Read More

Åbning af haven

Nyheder
Åbning af haven lørdag den 28. marts 2020 kl. 12.00   INFORMATION Ifm. corona virus Vi mødes ved containeren som sædvanlig.    Sandwich og øl/vand,   er I velkomne til at spise i jeres huse, så vi undgår at være en større gruppe sammen.   Mvh Bestyrelsen
Read More