Referat ordinær generalforsamling i SporbyenScandia 6 ApS. d. 27. oktober 2019

Nyheder, Referater
  Referat ordinær generalforsamling i SporbyenScandia 6 ApS. d. 27. oktober 2019   1. Valg af dirigent og referent Alice Iversen og Jesper Kjersgaard Nielsen 2. Formandens beretning ● Da dette er den første generalforsamling i SporbyenScandia 6 Aps´s historie, så har vi ikke haft aktiviteter udover diverse møder og forespørgelser ved advokater og revisorer. Det har mest gået på om det kunne være en fordel at nedlægge Aps og køre det ind under haveforeningen. Grunden til at vi tænker at nedlægge Aps´et er for at spare noget administrativ bøvl og regnskaber. Som Aps er vi regnskabspligtige overfor Selskabsstyrelsen. Til dette regnskab skal vi bruge en revisor, ihvertfald de første gange. Han skal have 3-5000kr for dette regnskab. Nedlæggelse af Aps koster 15-20000kr. I samråd med advokater har vi besluttet…
Read More

Referat ordinær generalforsamling i HF Scandia d. 27.10.2019

Referater
  Referat ordinær generalforsamling i HF Scandia d. 27.10.2019     1. Valg af dirigent og referent Alice Iversen og Jesper Kjersgaard Nielsen 2. Formandens beretning ● Der er jo sket forskellige store og små ting i løbet af året. Der er sket udskiftning i haverne, nye er haveejere er kommet til på Skinnevej 6 og 16, Kupévej 3, 14 og 20, Togvej 6 og 8, Sporvej 8 og Rangérvej 6. Der er stadig en enkelt til salg, Skinnevej 14. I løbet af året har der været de obligatoriske arrangementer: Sankt Hans, ved undertegnede og frue, samt åben havearrangement med fællesspisning hos Marie. Det var fornuftigt besøgt. Efter vi har overtaget jorden til kolonihaverne, fra Sporbyen, har landinspektøren opmålt og udmatrikuleret området og det er blevet tinglyst, så nu vi…
Read More

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Nyheder
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019 i HF Scandia og SporbyenScandia 6 ApS. Søndag den 27. oktober 2019 kl. 9.30, i Dronningborg Sognegård, Egholmsvej 8A, 8930 Randers NØ Dørene åbnes kl. 9.15 Kl. 09.30 Morgenkaffe/te med rundstykker og kage. Kl. 10.00 Generalforsamlingerne begynder 1. del. Generalforsamling i SporbyenScandia 6 ApS. 2. del. Generalforsamling i HF Scandia. Forslag til HF Scandia, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før, i postkassen eller på foreningens mailadresse info@hfscandia.dk Efter generalforsamlingen lukkes der for vandet i haven, og vi mødes til en vand/øl ved containeren. Venlig hilsen Bestyrelsen Af hensyn til indkøb til morgenkaffen bedes du/I tilmelde dig/jer til Marie, på tlf. 60717644 eller på info@hfscandia.dk    Dagsorden til ordinær generalforsamling i SporbyenScandia 6 ApS. 27. oktober 2019 kl. 10.00  1. Valg af dirigent…
Read More

SCT. HANS AFTEN 2019

Nyheder
SCT. HANS AFTEN Søndag den 23. juni 2019 i Alice og Johns have, Skinnevej 7 Det er ikke muligt i år at have et stort bål Derfor er der et bålfad i haven, hvor ilden brænder sagte fra kl. 17.30 og hele aftenen. KL. 17.00 tændes grillen og Kl. 17.30 er HF Scandia er vært ved 2 pølser med brød, 1 øl/vand pr person, (medlem i haven). Salg af øl, vand á 5,- Gæster: 20,- I kan også grille jeres eget kød på grillen, eller tage jeres egen menu med. I bedes medbringe tallerkner, bestik og glas. Det er denne aften muligt at bage sig en pandekage over bålet. Kl. 20 synger vi midsommersangen. Herefter hygge og samvær God sommer, Bestyrelsen
Read More

Referat af bestyrelsesmøde d. 28. maj 2019

Referater
Referat af bestyrelsesmøde d. 28. maj 2019  hos Ib     Deltagere: Marie, Ib, John og Hanne Fraværende: Januka Referent: Hanne Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden  > Godkendt. 2. Siden sidst, kort • Solgte haver: Rangérvej 6 og Skinnevej 16. • Haver tilsalg: Kupévej 14 og Sporvej 8. • På årets 2. fælles arbejdsdag d. 25. maj blev grøften langs cykelstien renset op og siderne blev slået. Græsset på fælles arealerne blev slået, oprydning og rengøring af sandkasse og der blev opsat flere blomsterkummer på parkeringspladsen. 3. Svar på brev fra Allan Andreasson./ 4. GDPR reglerne, overholder vi persondataloven? Allan/ Kupévej 2 har rettet henvendelse til bestyrelsen ang. de nye GPDR regler(persondataloven). Dette har vi taget til efterretning og rettet vores måde at udsende mails på. 5. Betalingsformer til kontingent.…
Read More

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. maj 2019

Referater
    Referat af bestyrelsesmøde d. 5. maj 2019 hos John Iversen.   Deltagere: John, Marie, Tina, Ib og Hanne    Fraværende: Januka Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt. 3. Siden sidst, kort: Kupévej 1 er solgt. Togvej 8 er sat til salg. (Den tomme grund) 4. Endelig overtagelse af grunden fra Sporbyen, Økonomi, praksis ved ApS, Vi har nu været grundejere i godt et år og har modtaget en opgørelse af den ejendomsskat vi skal betale inden for kort tid. (se fremsendte regnskab) Opkrævninger kommer til betaling pr. 29.5.2019 og 28.7.2019     -ekstra kontingent i 2019 (til dækning af skat, advokat (og ekstra vandforbrug 2018))     evt. ekstraordinær generalforsamling. -er ikke aktuelt.     Vedtægter for ApS. Laves sammen med advokaten v.…
Read More

Informationsbrev 11.05.2019

Nyheder
    Informationsbrev til medlemmer af H/F Scandia 11.05.2019 Nærværende beskriver de kommende ekstraudgifter for alle haveejere i H/F Scandia. Jorden, som H/F Scandia tidligere lejede af Bombardier, ejes nu af os selv. Vi hedder fremover SporbyenScandia 6 ApS. Haveforeningen har købt dette ApS af Sporbyen v/Steen Jørgensen. Bestyrelsen er den samme som H/F Scandias bestyrelse. Da vi nu ejer jorden, skal vi til at betale ejendomsskat. SporbyenScandia 6 ApS har ejet jorden pr. den 12. juni 2018. Vi har nu endelig modtaget en beregning/opgørelse af ejendomsskatten fra kommunen. Derudover forfalder jorden til betalingen, det ApS vi køber af Sporbyen v/Steen Jørgensen, senest den 31.05.2019. (Dette beløb, kr. 42.534,- betales tilbage til SporbyenScandia 6 ApS). Den reelle købesum for jorden er 1,-, som Bombardiers ledelse har ønsket det. Den årlige…
Read More

Referat af bestyrelsesmøde 20/3 2019

Referater
      Referat af bestyrelsesmøde 20/3 2019 hos Marie Deltager: Marie, Ib, John, Januka og ut. Fraværende: Tina Næste møde: Søndag d. 5. maj kl. 15 i Johns have 1. Dagsorden godkendt. 2. Siden sidst: Lås til bommen er væk, hvad gør vi? -Hanne og/eller Marie gør noget. Vi køber lås som kodes efter nuværende nøgle. 1 have er solgt. Skinnevej 6. 1 have yderligere er sat til salg. Kupévej 1. 3. Toiletbygning: John arbejder på en tegning til toiletbygning. 4. Hjemmeside. Jesper sætter Hanne ind i det fornødne om hjemmesiden. 5. Forsikringer. Udsættes til næste møde. 6. Havesyn: Marie og Hanne har lavet plan. Datoerne kommer på hjemmesiden og i tavlen efterhånden. 7. Årets arrangementer. Udsættes til møde. 8. evt. A/Åbning d. 31.3. 19 kl. 12. /30 sandwich…
Read More

Havesyn 2019

Nyheder
    Havesyn er bestyrelsens kig ind i din have, for at se om hvordan haven er holdt.   Vi ser på: om græsset er slået. er evt. bede holdt rene for ukrudt.  er hækken og stykket udenfor hækken holdt ren for ukrudt.  er haven rodet med byggematerialer og andre ting der står ubrugte hen. Fredag d. 3. maj, vi starter kl. 10.00 Onsdag d. 29. maj,  Torsdag d. 20. juni Torsdag d. 8. august Torsdag d. 12. september Torsdag d. 17. oktober.   Vi ser frem til nogle hyggelige havesynsdage. Med venlig hilsen  Marie og Hanne
Read More

Fællesarbejde 2019

Nyheder
Arbejdstid:  Lørdage fra Kl. 10 – 12 Arbejde:  Hækklipning, rensning af bålplads, P-plads og grøften. Reparation af veje med grus, vejchikaner. Oprydning på fællesarealer. Div. maling Hver måned er der en større arbejdsopgave som suppleres med ovennævnte. Medbring redskaber: Hakkejern, skuffejern, rive Kaffeholdet medbringer: Kaffe, The Foreningen giver: Rundstykker mm. 25.05.2019 Kupévej 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18 Fra bestyrelsen: John (Skinnevej 7)  Kaffe: Skinnevej 16, 20 Rense bækken langs cykelstien. 22.06.2019 Skinnevej 2,6,12,16,18, Pumpehusvej 6,8 Fra bestyrelsen: Ib (Sporvej 1) Kaffe: Skinnevej 14, 24 Gøre klar til Sct. Hans 17.08.2019 Sporvej 4, 5, 6, 7, 8, 11    Fra Bestyrelsen: Marie (Skinnevej 4) Kaffe: 3, 9 Sætte telt op, klar til sommerfest 14.09.2019 Rangérvej 5, 6, 7, 9, 10 Fra bestyrelsen: Hanne (Kupévej 4) Kaffe: 8, 11 19.10.2019…
Read More