Åbning for vandet

bestyrelsen, Nyheder
Åbning for vandet foråret 2019 er søndag den 31. marts. Kl. 10.00 Bestyrelsen opfordrer alle havemedlemmer til at møde op for at lukke for vandet ved stophanen i deres haver, så vi undgår vandspild og gener ved oversvømmelse. Venlig hilsen Bestyrelsen
Read More

Lukning for vandet

bestyrelsen, Nyheder
Lukning for vandet den 28. oktober 2017, efter generalforsamlingen. Åbning for vandet foråret 2019 er søndag den 31. marts. Kl. 10.00 Bestyrelsen opfordrer alle havemedlemmer til at møde op for at lukke for vandet ved stophanen i deres haver, så vi undgår vandspild og gener ved oversvømmelse.   Venlig hilsen Bestyrelsen
Read More

Generalforsamling 2018

bestyrelsen, Nyheder
Generalforsamling den 28. oktober 2018 kl. 10, i Dronningborg/Gimmings Sognegård, Egholmsvej 8A, 8930 Randers NØ   1.     Valg af dirigent og referent 2.     Formandens beretning 3.     Godkendelse af beretning 4.     Fremlæggelse af årsregnskab 5.     Godkendelse af regnskab 6.     Indkomne forslag a.     Fra bestyrelsen - Ændringsforslag til vedtægternes § 2.1, §4.09, §4.10 og §5.3. Se bilag 1. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamling.   7.     Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Marie Skriver, Skinnevej 8, er på valg, modtager genvalg. Lisbet Risum, Pumpehusvej 6, er på valg, modtager ikke genvalg.   8.Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen  Er du interesseret i bestyrelsesarbejdet er du meget velkommen til at melde tilbage. 9.Valg af bilagskonsulenter og suppleanter Valg af 1 bilagskonsulent Valg af 1 suppleant   10.Eventuelt Venlig hilsen Bestyrelsen   Bilag 1. 
Read More

Bestyrelsesmøde 25 juni 2018

Referater
Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2018 Fremmødte: Marie Skriver, Lisbeth Risum, Mahmoud Nova, John Iversen og Suppleanter: Tina Olsson og Palle Sloth Fraværende: Januka Gautam, DAGSORDEN 1. Sporbyen Endelig overtagelse fra Sporbyen. Det blev drøftet hvordan foreningen og APS kan agere med et cvr. nummer. Hvad med moms ved indkøb/kontingent? Kan vi låne gennem Aps.? Skal en revisor gennemgå foreningens regnskab? § ændringer: Hvem tegner foreningen/ Aps.? Bestyrelsens pligter? 2. Toilet Der er stor enighed om at arbejde videre med en form for toiletbygning. Det kan være et bygget træhus, Arbejdsvogn med handicaprampe, andre løsninger, som kan etableres ved P-pladsen. Kontakten til Randers Kommune og Rander Spildevand genoptages, så vi får mere info. om de faktiske muligheder og priser. 3. Salg af haver De nuværende salgsopslag fornyes med tekst…
Read More

Referat fra infomøde 12/6 2018

Nyheder, Referater
Til stede: Advokat Freinsilber HF Scandias bestyrelse 30 medlemmer   3 Muligheder 1. Andelsforening – det kræver at vi køber et skøde 2. Anpartsselskab –     Sporbyen sælger et Aps, med indestående 50.000,-. HFScandia betaler kr. 50.000,- for det. Aps organisation APS = et selskab med jord. Selskabet hæfter for økonomien Navn: Nuværende betegnelse i Sporbyen, Sporbyen Scandia 6 Aps - Ændres til F.eks.  Haveforeningen Scandia Aps. Formål: At forestå at jorden bruges til den oprindelige kolonihave. Opkræve kontingent. Direktion 5 personer, evt. identisk med bestyrelsen i haveforeningen Registrering: I erhvervs og selskabsstyrelsen og virk.dk (momsregistreret) Til Freinsilber: Bestyrelsens medlemmers- Adresser, tlf, og cpr.nr Regnskab: udarbejdes af kasserer. Revision af 2 medlemmer fra foreningen. 1 eksemplar sendes til erhvervs og selskabsstyrelsen. Ved opstart vil det sikkert være regnskab for…
Read More

Skt Hans aften 23/6

Nyheder
Måske uden bål, så tændes grillen ved P-pladsen. Eller som sædvanligt. Info i tavlen senere på ugen. KL. 17 tændes grillen og kl 18 er HF Scandia er vært ved 2 pølser med brød, 1 øl/vand pr person, (medlem i haven). Det er også muligt at få jeres eget kød grillet. Gæster: 20,- Kl. 20 synges midsommersangen. Salg af øl, vand og kaffe + kage á 5,- Herefter hygge og samvær God sommer Bestyrelsen
Read More

Infomøde 12/6 -18

Nyheder
Advokat Freinsilber informerer om overdragelsen fra Sporbyen på et møde den 12. juni 2018 kl. 17. Det er i Fritidscenteret, kældercafeén, den 12. juni 2017 kl. 17. Foreningen er vært ved et let tragtement.
Read More

Åbent hus

Nyheder
Haveforeningen Scandia Rangervej 2, 8930  Randers NØ  www.hfscandia.dk   Søndag den 10. juni 2018 kl. 13 – 15 Kom og se dit eventuelle drømmehus, Der er fra håndværkertilbud til ”præmiehus/have”      
Read More

Bestyrelsesmøde 22 maj 2018

Referater
Haveforeningen Scandia Referat af bestyrelsesmøde den 22. maj 2018 Fremmødte: Marie Skriver, Lisbeth Risum, Januka Gautam, John Iversen og Suppleanter: Tina Olsson og Palle Sloth Fraværende: Mahmoud Nova DAGSORDEN 1. Sporbyen Økonomi: Ejendomsskat af 32.700 m2. Pr. oktober 2018 ved skat mere om beregningen af skatten, der skal betale for hver haveejer. Imidlertid, har vi fået oplyst at beløbet kan komme op på 1.000,- pr. år. Opsparing: I et EU direktiv for spildevand, pålægges det den enkelte kommune at afgøre hvordan dette skal løse inden 2027. For kolonihaver, er det, så vidt vi er oplyst fra Randers kommune, ikke nødvendigt at hver haveejer har kloakering fra toilet og spildevand fra køkken. Derfor arbejdes der videre på at få etableret et fælles toilethus, hvor campingtoilet og køkkenspildevand kan tømmes i en…
Read More

SLUT MED HAVEAFFALD I “SKOVEN”

Nyheder
Idet Lokalplanen for Sporbyen benævner mose og engområdet som §3 område, (areal, der skal være uberørt) betyder det at Haveforeningen ikke kan smide haveaffald af nogen art i ”skoven”. Det gælder også traktordæk, alm. affald og lign. Ngoyet Le, Biolog fra Rander Kommune har anmodet om at vi snarest muligt får fjernet det, der ligger nu. Randers den 26. maj 2018
Read More