Bestyrelsesmøde

Home / Referater / Bestyrelsesmøde

HF Scandia  Rangérvej 2  8930 Randers NØ                    www.hfscandia.dk          info@hfscandia.dk Randers                                  den 18.02.2021

Referat af bestyrelsesmøde, lørdag den 13. februar 2021 kl. 10, virtuelt

1. Dagsordenen blev godkendt.

2. På det sidste møde blev vedtægterne revideret

3. Bestyrelsessuppleant Søren Christensen blev budt velkommen

4. Ny ejer på Kupévej 6. Der er skrevet kontrakt.

5. Uafsluttede punkter Info om solceller. Søren skriver en infomail om leverandører og er tovholder til interesserede. Sag hos advokat. Ingen aktivitet, der tages kontakt igen. Resultat af afstemning om ændringer af vedtægter. Forslaget falder. For få stemmer. Forslag til betaling af kontingent 2 gange årligt. Der skal arbejdes videre med §4.4 og ordlyden – ejer/lejer – til generalforsamlingen 2021 Medlemmerne orienteres om resultatet. Der blev givet dispensation til et medlem ift. at have bopæl udenfor Randers kommune. Fremover kan det ikke lade sig gøre.

6. Økonomi orientering. Stabil. Grundskyld betales nu direkte, dvs. ikke gennem Sporbyen. Interessant fra SKAT/ mulighed for tilbagebetaling af for meget betalt grundskyld. Det undersøges nærmere.

7. Opgaver, der udføres i HF Scandias bestyrelse fordeles ved det førstkommende bestyrelsesmøde uden corona restriktion. Vedr.: arbejdslørdag. Skema for 2021 er klar til haveåbningen.

8. Åbning af haven søndag d. 28.03.2021. Der kan afholdes fællesspisning af sandwich / øl-vand afhængig af corona. Der åbnes for vandet såfremt der ikke er frost. Nærmere besked ca. 1 uge før, i tavlen og på hjemmesiden.

9. Under evt. blev det nævnt,

A at der har været oversvømmelse mod Toldbodgade. Bækken mod Venezuela var fyldt med planter. Kommunen skulle rense grøften hvert 5. år. Der er ikke en fast aftale endnu. Ved egne kræfter blev der renset op i sivene, det hjalp

B Et medlem har parkeret en bil uden nummerplader i sin have. Den bedes fjernet.