Fællesarbejde 2021

Home / Nyheder / Fællesarbejde 2021

Haveforeningen Scandia Fællesarbejde 2020 Lørdage fra Kl. 10 – 12

Arbejde: Hækklipning, fjerne ukrudt p-plads, rensning af grøften, reparation af veje med grus, oprydning på fællesarealer.

Hver måned er der en større arbejdsopgave som supplerer ovennævnte.

Medbring redskaber: Hakkejern, skuffejern, rive

Kaffeholdet medbringer: Kaffe, The

Foreningen giver: Rundstykker mm.

Dato            Deltager                                          Kaffeholdet                     Bestyrelsesmedlem

1/5               Skinnevej 2,9,12,14,16,16                   16                                 John, Skinnevej 7  

                     Pumpehusvej 6,8                                   8

29/5            Sporvej 1,3,4,5,6,7,8,9,11                     5,6                              Tomas, Kupévej 3                    

26/6            Rangervej 5,6,7,8,9,10,11                     5,6                              Søren, Rangervej 3  

14/8             Skinnevej 3,6,8,13,20,22,24               3,8                              Marie, Skinnevej 4

                      Pumpehusvej 2

18/9             Togvej 2,4,6,8                                         2,6                              Hanne, Kupévej 4

                      Kupévej 1,5,7,9

16/10           Kupévej 2,6,8,10,12,14,16,18,20          6,8                             En Fra Bestyrrelsen

                      Togvej 3,5                                                

Hvis du er forhindret, bedes du finde en afløser eller én at bytte med i haveforeningen.

Udebliver du eller din afløser, koster det en bøde på kr. 300,- iht. §4.17

Vel mødt, god arbejdslyst

Bestyrelsen.