Til bygningsejeren

Scandia H/F

Randers, d. 08.06.2020

Ref.: JC/RK

Sag: Væksthuset, Randers

Væksthuset, Randers

På vegne af bygherren Domea Randers, skal vi hermed orientere Dem om, at der i forbindelse med opførel-se af 72 boliger på Ydersporet 6, skal udføres funderingsarbejder ved ramning af ca. 297 stk. 30 x 30 cm jernbetonpæle i længderne 11-13 m.

I henhold til byggelovens §12 er vi forpligtet til at varsle udførelse af funderingsarbejder senest 14 dage før arbejdet kan påbegyndes (uddrag af §12 er vedlagt).

Vi kan således oplyse, at arbejdet er planlagt til udførelse fra uge 28 og forventes at have en total varighed på 15 til 20 arbejdsdage. Arbejdet forventes ikke udført kontinuerligt grundet sommerferien og forventes derfor først færdig omkring uge 32-33.

Funderingsarbejderne udføres ved traditionel ramning.

Inden arbejdet påbegyndes vil der blive udført fotoregistrering af Deres ejendom.

Til sikkerhed for at der ikke sker skadevoldende rystelser under arbejdet udførelse vil der blive sat vibrati-onsmålere op på de nærmeste ejendomme.

Såfremt De har bemærkninger eller ønsker yderligere oplysninger er De velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Rasmus Kokholm

Q-Construction