GF Opdateret

Home / Nyheder / GF Opdateret
Hej Havemedlem
 
Pga. den seneste udvikling i Coronasmitte har Bestyrelsen besluttet  at afkorte dagsordenen til generalforsamlingen i morgen.
 
Der bliver ikke serveret kaffe og rundstykker.
Der bliver ingen oplæg om solceller og der bliver heller ingen debat i grupper. Det kan vi gøre på en senere tidspunkt i den nye sæson 2021.
 
Opdateret dagsorden til Generalforsamling Søndag den 25.10.2020 kl. 10.00 i Dronningborg Sognegård, Egholmsvej 8A, 8930 Randers NØ Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskab
4. Godkendelse af regnskab
5. Indkomne forslag
Forslag skal være sent til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
a. Fra bestyrelsen – Ændringsforslag til vedtægterne, se bilag.
Medlemmerne bedes gennemlæse de fremsendte vedtægter med ændringer
(Det der er markeret med rødt er tilføjelser og det der er overstreget skal slettes.)
samt kladden til de nye vedtægter
(De er renskrevet med tilføjelser).
Der vil blive stemt om vedtægtsændringerne som ét samlet punkt.
b. Forslag fra medlemmer.
6. Valg til bestyrelsen Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, for 2 år Valg af 1 bestyrelsesmedlem, for 1 år
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, for 1 år
Er du interesseret i bestyrelsesarbejdet er du meget velkommen til at melde tilbage.
8. Valg af bilagskontrollant og suppleant
Valg af bilagskontrollant, for 1 år
Valg af suppleant, for 1 år
Venlig hilsen Bestyrelsen