Åbning for vandet

bestyrelsen, Nyheder
Åbning for vandet foråret 2019 er søndag den 31. marts. Kl. 10.00 Bestyrelsen opfordrer alle havemedlemmer til at møde op for at lukke for vandet ved stophanen i deres haver, så vi undgår vandspild og gener ved oversvømmelse. Venlig hilsen Bestyrelsen
Read More

Lukning for vandet

bestyrelsen, Nyheder
Lukning for vandet den 28. oktober 2017, efter generalforsamlingen. Åbning for vandet foråret 2019 er søndag den 31. marts. Kl. 10.00 Bestyrelsen opfordrer alle havemedlemmer til at møde op for at lukke for vandet ved stophanen i deres haver, så vi undgår vandspild og gener ved oversvømmelse.   Venlig hilsen Bestyrelsen
Read More

Generalforsamling 2018

bestyrelsen, Nyheder
Generalforsamling den 28. oktober 2018 kl. 10, i Dronningborg/Gimmings Sognegård, Egholmsvej 8A, 8930 Randers NØ   1.     Valg af dirigent og referent 2.     Formandens beretning 3.     Godkendelse af beretning 4.     Fremlæggelse af årsregnskab 5.     Godkendelse af regnskab 6.     Indkomne forslag a.     Fra bestyrelsen - Ændringsforslag til vedtægternes § 2.1, §4.09, §4.10 og §5.3. Se bilag 1. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamling.   7.     Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Marie Skriver, Skinnevej 8, er på valg, modtager genvalg. Lisbet Risum, Pumpehusvej 6, er på valg, modtager ikke genvalg.   8.Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen  Er du interesseret i bestyrelsesarbejdet er du meget velkommen til at melde tilbage. 9.Valg af bilagskonsulenter og suppleanter Valg af 1 bilagskonsulent Valg af 1 suppleant   10.Eventuelt Venlig hilsen Bestyrelsen   Bilag 1. 
Read More

Gratis fliser

bestyrelsen, Nyheder
Haveforeningen Scandia har købt haven på Togvej 8.  Det kommer havens medlemmer til gode og der er GRATIS fliser i forskellige størrelser til afhentning på Togvej 8... Først til mølle    Venlig hilsen Bestyrelsen
Read More

Bestyrelsen. 2016

bestyrelsen
Formand. Jens Blach. Kupevej. 3. mail. Jensblachpedersen@hotmail.com Tlf. 28559050 Kasserer. Marie Skriver. Skinnervej 4. mail. jensineskriver@gmail.com Tlf. 60717644 Medlem. John Iversen. Skinnervej 7. Tlf 20316658 Medlem. Poul Hansen. Kupevej 8. mail. hansenpoul@hotmail.com Tlf. 60186104 Medlem Mark Larsen mark.j.n.larsen@gmail.dk 2685 4738 Skinnevej 13 Sekretær. John Alhmann Petersen. Kupevej 7. mail. j-ahlmann@webspeed.dk Tlf 23804520
Read More