Referat bestyrelsesmøde maj 2020

Home / Referater / Referat bestyrelsesmøde maj 2020

Haveforeningen Scandia Rangérvej 2, 8960 Randers NØ

Referat af bestyrelsesmøde d. 7/5 2020 hos Tomas, Kupévej 3

Deltagere: Marie, Tomas, John og Hanne Fraværende: Kiss

Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt

2. Siden sidst, kort/ Dette punkt hedder fremover: ”Godkendelse af og opfølgning på sidste mødes referat.”

3. Dokumentation af hus/have ved salg. Fotos, beskrivelse af hus, have, retningslinjer for vurderinger. -Hanne laver et udkast til vurderingsskema og retningslinjer.

4. Info. fra revisor + Opfølgning af økonomi i ApS. Saldo 40.000,- resten til HF. Ændret revisionspligt. Afslutning af 1. års regnskab -Vi afventer svar fra revisor, Marie er tovholder.

5. Information om solceller til små og store opgaver. Hvem og hvordan. Økonomien hertil? -John undersøger priser og muligheder.

6. Brev vedr. vurderingsstyrelsen, ansøgning om refusion af ejendomsskat i 2018 og 2019. Kommentarer og finpudset. – Værdien på grunden/ejendommen er nedvurderet og derfor bliver skattebilletten noget mindre fremover. Marie undersøger hvordan vi kan søge om refusion af forskellen på tidligere betalt og fremtidig skat.

7. Evt.: Det undersøges om det er muligt at benytte/leje jord til P-plads.

Næste møde: 4. juni hos John