Referat bestyrelsesmøde februar 2020

Home / Referater / Referat bestyrelsesmøde februar 2020

Haveforeningen Scandia Rangérvej 2, 8960 Randers NØ Referat af bestyrelsesmøde d. 26 februar hos Kiss Deltagere: Kiss, John, Marie, Tomas og Hanne Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt! 2. Siden sidst, kort • Foreningen har fået brev fra Datatilsynet ang. klagen indgivet af et medlem i 2019. Datatilsynet hat lukket sagen uden yderligere påtale. Bestyrelsen vælger en dataansvarlig og opdatere hjemmeside samt standardtekst på udgående e-mails. • Der er meget vand i mange af foreningens haver. Bestyrelsen ønsker medlemmernes hjælp til at lokalisere drænrør og brønde i haverne. • 3 medlemmer har ikke betalt kontingent, 3. rykker er sendt afsted og betalingsfristen udløber få dage efter dette bestyrelsesmøde. 3. Åbning af haven, sandwich, øl, vand Bliver lørdag d. 28. marts kl. 12.00 Husk at lukke stophanen i din have inden denne dag eller på dagen inden kl. 12. 4. Økonomi, HF – ApS Marie informere kort om økonomien, konto administration og betaling af jordleje til Aps. 5. Fællesarbejde. MK Træfælding kommer i starten af april og fælder træer. Arbejdslørdag d. 25. april ryddes der op/væk. Træ/studsning hos Kiss, Kupévej 14 og Malene, Kupévej 12. Orienter dig i infotavlen eller på hjemmesiden. – oversigt kommer snarest. 6. Kommentar til Kommunen, BBR Den offentlige beskrivelse af matriklen som haveforeningen har til huse på stemmer ikke overens med fakta. Der laves en ny beskrivelse af matriklen der indsendes som indsigelse mod nuværende. Dette skulle gerne nedsætte værdien og dermed den skat vi skal betale fremover. Haveforeningen Scandia Rangérvej 2, 8960 Randers NØ 7. Salg af have Rangérvej 6. Salgsopstilling, (andele af ApS) Salgsopstilling er under udarbejdelse og vil snarest muligt blive tilgængelig på hjemmesiden og i tavlen. 8. Nye datoer for bestyrelsesmøder til juni Fremover vil bestyrelsen holde møde den første torsdag i måneden med undtagelse af juli. 2. april/ Marie 7. maj/ Tomas 4. juni/ John 6. august/ Hanne 3. september/ Kiss 1. oktober/ Marie 9. Evt. Der er forslag om køb af telefon og pc til foreningen. For at holde bestyrelsens private pcer og foreningens/Aps sager adskilte. Tomas undersøger muligheder/priser på en pc. Telefon er ikke aktuelt.