Referat bestyrelsesmøde april 2020

Home / Referater / Referat bestyrelsesmøde april 2020

HF Scandia, Rangérvej 2, 8930 Randers NØ, www.hfscandia.dk info@hfscandia.dk Til stede: Kiss, Hanne, John, Marie Fraværende: Tomas Referat af bestyrelsesmøde, lørdag den april 2020 1. Dagsorden blev godkendt. 2. Siden sidst er haven åbnet. Det blev dog uden sandwich, øl og vand idet coronavirus holder os fra at samles mere end 10 personer. 3. Opsigelser, møde på face-time med advokat Brandt-Madsen d. 02.04.2020. Korrespondancen blev gennemgået og vi fik råd til standardbreve i den forbindelse. HF Scandias vedtægter justeres. 4. info@fhscandia.dk, alle bestyrelsesmedlemmer får adgang 5. Fællesarbejde, gennemføres i april, med afstand som foreskrevet. Bl.a. oprydning af stammer og grene bagved huset på Kupévej 12 og Kupévej 14. Næste måned: Rense brønde / drænrør med rensebånd 6. Grundskyld. Der ansøges om refusion, på baggrund af omvurdering fra vurderingsstyrelsen 7. Salg af have Rangérvej 6, Kupévej 5 og 6. Salgsopstilling på hjemmeside Købskontrakt revideres Kapitalandele, revisor kontaktes for info. 8. Der arbejdes videre på en velkomstfolder. 9. Evt. A. Vedtægtsændringer – opdatering af vedtægterne, gennemgang i løbet af året. B. Påmindelse om ikke at parkere på vejene. Det henstilles til at vise hensyn såfremt en ambulance / brandbil skal køre i haven. C. Sporbyen sætter alligevel ikke en spundsvæg op fra Toldbodgade og langs med skovområdet til pumpehuset. D. Der arbejdes videre med toiletbygningen. Bl.a. opsamlingstank eller tilslutning til det kommunale system. Hvordan vil økonomien være i begge tilfælde. E. Flere P-Pladser. Kan HF Scandia leje noget af jordstykket for enden af Benzonvej, til etablering af P-pladser når den nuværende P-plads også skal bruges til toiletbygnig? Energi Midt kontaktes. F. Sortering af affald. Læs på beholderen og ekstra oversigt, evt. med fotos