Fællesarbejde 2020

Home / Nyheder / Fællesarbejde 2020

Haveforeningen Scandia Fællesarbejde 2020 Lørdage fra Kl. 10 – 12

 

Arbejde: Hækklipning, fjerne ukrudt p-plads, rensning af grøften, reparation af veje med grus, oprydning på fællesarealer.

Hver måned er der en større arbejdsopgave som supplerer ovennævnte.

Medbring redskaber: Hakkejern, skuffejern, rive

Kaffeholdet medbringer: Kaffe, The

Foreningen giver: Rundstykker mm.

Dato            Deltager                                          Kaffeholdet                 Bestyrelsesmedlem

25/4            Kupévej 2,6,8,10,16,18,20                12                            Marie, Skinnevej 4  

                     Togvej 5                                                 3

23/5            Skinnevej 2,9,14,16,18                       12                              John, Skinnevej 7

                     Pumpehusvej 8                                    6

13/6            Sporvej 3,5,6,7,8,9,11                        1,4                             Marie, Skinnevej 4  

15/8            Rangervej 5,6,8,9,10,11                     3,7                              Tomas, Kupévej 3  

12/9            Skinnevej 3,8,20,22,24                    6,13                            Marie, Skinnevej 4

                     Pumpehusvej 2

10/10          Togvej 2,4,6                                           8                               Hanne, Kupévej 4

                     Kupévej 5,7,9                                        1  

Hvis du er forhindret, bedes du finde en afløser eller én at bytte med i haveforeningen.

Udebliver du eller din afløser, koster det en bøde på kr. 300,- iht. §4.17

Vel mødt, god arbejdslyst

Bestyrelsen.