Referat ordinær generalforsamling i SporbyenScandia 6 ApS. d. 27. oktober 2019

Home / Nyheder / Referat ordinær generalforsamling i SporbyenScandia 6 ApS. d. 27. oktober 2019

 

Referat ordinær generalforsamling i

SporbyenScandia 6 ApS. d. 27. oktober 2019

 

1. Valg af dirigent og referent

Alice Iversen og Jesper Kjersgaard Nielsen

2. Formandens beretning

● Da dette er den første generalforsamling i SporbyenScandia 6 Aps´s historie, så har vi ikke haft aktiviteter udover diverse møder og forespørgelser ved advokater og revisorer. Det har mest gået på om det kunne være en fordel at nedlægge Aps og køre det ind under haveforeningen. Grunden til at vi tænker at nedlægge Aps´et er for at spare noget administrativ bøvl og regnskaber. Som Aps er vi regnskabspligtige overfor Selskabsstyrelsen. Til dette regnskab skal vi bruge en revisor, ihvertfald de første gange. Han skal have 3-5000kr for dette regnskab. Nedlæggelse af Aps koster 15-20000kr. I samråd med advokater har vi besluttet at fortsætte som Aps indtil videre.

3. Godkendelse af beretning

Formandens beretning godkendt

4. Fremlæggelse af årsregnskab

5. Godkendelse af regnskab

Regnskab godkendt

6. Valg til bestyrelsen

● Hanne Killdahl-Høgh, Kupevej 4.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

● 1. suppleant: Lillian Dyhrberg, Skinnevej 2

● 2. suppleant: Jacob Bjørn Thomasen, Kupevej 16

8. Eventuelt