Referat af bestyrelsesmøde d. 28. maj 2019

Home / Referater / Referat af bestyrelsesmøde d. 28. maj 2019

Referat af bestyrelsesmøde d. 28. maj 2019  hos Ib

 

 

Deltagere: Marie, Ib, John og Hanne Fraværende: Januka Referent: Hanne

Dagsorden.

1. Godkendelse af dagsorden  > Godkendt.

2. Siden sidst, kort

  • • Solgte haver: Rangérvej 6 og Skinnevej 16.
  • • Haver tilsalg: Kupévej 14 og Sporvej 8.
  • • På årets 2. fælles arbejdsdag d. 25. maj blev grøften langs cykelstien renset op og siderne blev slået. Græsset på fælles arealerne blev slået, oprydning og rengøring af sandkasse og der blev opsat flere blomsterkummer på parkeringspladsen.

3. Svar på brev fra Allan Andreasson./ 4. GDPR reglerne, overholder vi persondataloven? Allan/ Kupévej 2 har rettet henvendelse til bestyrelsen ang. de nye GPDR regler(persondataloven). Dette har vi taget til efterretning og rettet vores måde at udsende mails på.

5. Betalingsformer til kontingent. Vi forventer at gå bort fra giroopkrævning i forbindelse med opkrævning af kontingent og eventuelle bøder. Dette er for dyr en løsning både for foreningen og det enkelte medlem. Betalinger skal i stedet ske via bankoverførsler. Mere om dette på generalforsamlingen i efteråret.

6. Budget 2019 fra juni til november, fastsættelse af kontingent 2020 Udsat til senere.

7. Sct Hans, 23. juni 2019 I år afholdes Sct. Hans i Alice og Johns have, Skinnevej 7. Vi arbejder på en bål-løsning, da vi reelt ikke længere har brugsret over den jord hvor vi hidtil af haft vort midsommerbål.

8. Eventuelt: Næste møde: Ikke aftalt