Referat af bestyrelsesmøde d. 5. maj 2019

Home / Referater / Referat af bestyrelsesmøde d. 5. maj 2019

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. maj 2019 hos John Iversen.

 

Deltagere: John, Marie, Tina, Ib og Hanne    Fraværende: Januka

Dagsorden.

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt.

3. Siden sidst, kort:

Kupévej 1 er solgt.

Togvej 8 er sat til salg. (Den tomme grund)

4. Endelig overtagelse af grunden fra Sporbyen, Økonomi, praksis ved ApS,

Vi har nu været grundejere i godt et år og har modtaget en opgørelse af den ejendomsskat vi skal betale inden for kort tid. (se fremsendte regnskab) Opkrævninger kommer til betaling pr. 29.5.2019 og 28.7.2019

    ekstra kontingent i 2019 (til dækning af skat, advokat (og ekstra vandforbrug 2018))

    evt. ekstraordinær generalforsamling. –er ikke aktuelt.

    Vedtægter for ApS. Laves sammen med advokaten v. ApS´s stiftende generalforsamling.

5. Toiletbygning, økonomi, lån – kassekredit. Alt. Opsamlingstank, der slamsuges tom.

Der arbejdes på 2 forskellige løsninger som kommer til afstemning på den kommende generalforsamling.

6. Hjemmeside, Hanne informerer         

7. Havesyn, Hanne, Marie orienterer

Der har været havesyn fredag d. 3/5 der bliver sendt påmindelser ud i den kommende uge.

8. evt. Tina trækker sig fra bestyrelsen af personlige årsager. Ib indtræder derfor i bestyrelsen.

Næste møde: 28. maj kl. 16 hos Ib