Informationsbrev 11.05.2019

Home / Nyheder / Informationsbrev 11.05.2019

 

 

Informationsbrev til medlemmer af H/F Scandia 11.05.2019

Nærværende beskriver de kommende ekstraudgifter for alle haveejere i H/F Scandia.

Jorden, som H/F Scandia tidligere lejede af Bombardier, ejes nu af os selv. Vi hedder fremover SporbyenScandia 6 ApS. Haveforeningen har købt dette ApS af Sporbyen v/Steen Jørgensen. Bestyrelsen er den samme som H/F Scandias bestyrelse.

Da vi nu ejer jorden, skal vi til at betale ejendomsskat.

SporbyenScandia 6 ApS har ejet jorden pr. den 12. juni 2018. Vi har nu endelig modtaget en beregning/opgørelse af ejendomsskatten fra kommunen.

Derudover forfalder jorden til betalingen, det ApS vi køber af Sporbyen v/Steen Jørgensen, senest den 31.05.2019. (Dette beløb, kr. 42.534,- betales tilbage til SporbyenScandia 6 ApS). Den reelle købesum for jorden er 1,-, som Bombardiers ledelse har ønsket det.

Den årlige ejendomsskat er beregnet til ca. kr.70.000,-, som skal betales af 2 omgange.

2. halvår 2018 skal betales med tilbagevirkende kraft. Dette betyder, at vi skal betale ejendomsskat fra overtagelsesdatoen d. 12.06.2018.

Betaling af

 • Sporbyen Scandia 6 ApS, fra overtagelsesbalance 01.07.2018    42.534
 • Ejendomsskat 2. halvår 2018, fra likviditetsmæssig opgørelse     33.497
 • Ejendomsskat 1. halvår 2019, fra likviditetsmæssig opgørelse      35.339
 • Til betaling senest den 31. maj 2019                                                     111.370

Finansiering

 • Indestående på vores konto                 64.666
 • Til Sporbyen Scandia 6 ApS                 42.534
 • Rest til drift af haveforeningen             22.132

 

 • Ejendomsskat 2. halvår 2018                33.497
 • Ejendomsskat 1. halvår 2019                35.339
 • Ejendomsskat i alt                                  68.836
 • Opkrævning senest den 29.05.2019
 • á 1.300 x 57 haver                                   74.100
 • Til revisor m.m.                                          5.264

 

 • Skat 2. halvår 2019                                  35.339
 • Opkræves senest den 29.07.2019
 • á 650 x 57 haver                                      37.050
 • Til drift af haveforeningen                         1.711

Indbetalingskort til ovenstående betalinger vil lande i den postkasse indenfor de nærmeste dage.

Der er opkrævet mere end skatteopkrævninger lyder på. Vi påregner udgifter til revisor og andre uforudsete udgifter i forbindelse med opstarten af at være en haveforeningen og et ApS.

Som tidligere varslet vil kontingentet for 2020 stige, (op til kr. 3.000,-). Se referat fra bestyrelsesmødet den 22.05.2018. Beløbet er endnu ikke færdigberegnet. Vi forventer at kunne informere nærmere på generalforsamlingen i oktober 2019.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen