Fællesarbejde 2019

Home / Nyheder / Fællesarbejde 2019

Arbejdstid:  Lørdage fra Kl. 10 – 12

Arbejde:  Hækklipning, rensning af bålplads, P-plads og grøften. Reparation af veje med grus, vejchikaner. Oprydning på fællesarealer. Div. maling

Hver måned er der en større arbejdsopgave som suppleres med ovennævnte.

Medbring redskaber: Hakkejern, skuffejern, rive

Kaffeholdet medbringer: Kaffe, The

Foreningen giver: Rundstykker mm.

25.05.2019

Kupévej 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18
Fra bestyrelsen: John (Skinnevej 7) 
Kaffe: Skinnevej 16, 20
Rense bækken langs cykelstien.

22.06.2019

Skinnevej 2,6,12,16,18,
Pumpehusvej 6,8
Fra bestyrelsen: Ib (Sporvej 1)
Kaffe: Skinnevej 14, 24

Gøre klar til Sct. Hans

17.08.2019

Sporvej 4, 5, 6, 7, 8, 11   
Fra Bestyrelsen: Marie (Skinnevej 4)
Kaffe: 3, 9
Sætte telt op, klar til sommerfest

14.09.2019

Rangérvej 5, 6, 7, 9, 10
Fra bestyrelsen: Hanne (Kupévej 4)
Kaffe: 8, 11

19.10.2019

Skinnevej 3, 13, 22 
Pumpehusvej 2
Fra bestyrelsen: Januka (Skinnevej 8)
Kaffe: Skinnevej 9, 20

Hvis du er forhindret, bedes du finde en afløser i haven.

Udebliver du eller din afløser, koster det en bøde på kr. 300,- iht. §4.17

Vel mødt, god arbejdslyst