Bestyrelsesmøde 25 juni 2018

Home / Referater / Bestyrelsesmøde 25 juni 2018

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2018

Fremmødte: Marie Skriver, Lisbeth Risum, Mahmoud Nova, John Iversen og

Suppleanter: Tina Olsson og Palle Sloth

Fraværende: Januka Gautam,

DAGSORDEN

1. Sporbyen

Endelig overtagelse fra Sporbyen. Det blev drøftet hvordan foreningen og APS kan agere med et cvr. nummer. Hvad med moms ved indkøb/kontingent? Kan vi låne gennem Aps.? Skal en revisor gennemgå foreningens regnskab?

§ ændringer: Hvem tegner foreningen/ Aps.? Bestyrelsens pligter?

2. Toilet

Der er stor enighed om at arbejde videre med en form for toiletbygning. Det kan være et bygget træhus, Arbejdsvogn med handicaprampe, andre løsninger, som kan etableres ved P-pladsen. Kontakten til Randers Kommune og Rander Spildevand genoptages, så vi får mere info. om de faktiske muligheder og priser.

3. Salg af haver

De nuværende salgsopslag fornyes med tekst info. om det pågældende hus. Det bruges til opslagstavlen og hjemmesiden. Den enkelte haveejer må selv informere andre steder, f.eks. hjemmesider, den blå avis etc.

4. § tilføjelse Forslag til vedtægterne, generalforsamlingen i oktober 2018

Hvis haven misligholdes v/salg – kan det være nødvendigt at renholde grunden og reparere på huset. Dette gøres af et firma og udgifter hertil kan beløbe sig op til kr. 10.000,-.

Udgiften trækkes fra afregning til haveejeren ved sal af huset.

I år har foreningen haven på Togvej 6, som skal friskes op. Der etableres et arbejdshold til opgaven. Tilmeldte: Tina, Marie, Palle, John, Martin

5. § ændringsforslag til vedtægterne (g.f.oktober 2018). Et medlem skal have bopæl i Randers kommune i hele perioden, hvor han/hun er medlem af HF Scandia. (forkortet tekst)

6. Skifteretten, boet efter Hans Gudmund Hansen. Vi mangler kontakt til den nye ejer. Forsøger igen.

7. Samtaler inden inkasso. For at undgå for meget bøvl, for både haveejeren og bestyrelsen, vil der fremover blive snakket med medlemmet om de eventuelle bødesager og om nødvendigt, kan der blive tale om at indgå et forlig mellem havemedlemmet og bestyrelsen, som varetager vedtægterne.

8. Oprydning i skoven. Vi afventer nærmere besked fra Randers Kommune.

9. Evt. Sommerfesten den 18. august 2018 kl. 12- 15, planlægges ved næste møde.

INGEN parkering på vejene. § 4.18 ændres, så det ikke længere er muligt at parkere på vejen. Dette af hensyn til udrykningskøretøjer og reduktion af p-pladser ifm. Sporbyens spundsvæg.

Der henstilles til at alle havemedlemmer etablerer en P-plads i sin have.

Kontingent 2019. Kontingentet stiger til kr. 2.000,- Det indeholder de kendte udgifter og det nye er ejendomsskat og opsparing til toilethus – toiletløsning.

Støj fra Sporbyen: HF Scandia er blevet informeret om, at der kan være støjgener ved nedbrydning af bygninger.