Referat fra infomøde 12/6 2018

Home / Nyheder / Referat fra infomøde 12/6 2018

Til stede:

Advokat Freinsilber

HF Scandias bestyrelse

30 medlemmer

 

3 Muligheder

1. Andelsforening – det kræver at vi køber et skøde

2. Anpartsselskab –    

Sporbyen sælger et Aps, med indestående 50.000,-. HFScandia betaler kr. 50.000,- for det.

Aps organisation

APS = et selskab med jord.

Selskabet hæfter for økonomien

Navn: Nuværende betegnelse i Sporbyen, Sporbyen Scandia 6 Aps

– Ændres til F.eks.  Haveforeningen Scandia Aps.

Formål: At forestå at jorden bruges til den oprindelige kolonihave. Opkræve kontingent.

Direktion 5 personer, evt. identisk med bestyrelsen i haveforeningen

Registrering: I erhvervs og selskabsstyrelsen og virk.dk (momsregistreret)

Til Freinsilber: Bestyrelsens medlemmers- Adresser, tlf, og cpr.nr

Regnskab: udarbejdes af kasserer.

Revision af 2 medlemmer fra foreningen.

1 eksemplar sendes til erhvervs og selskabsstyrelsen. Ved opstart vil det sikkert være regnskab for 2018/2019.

Der udarbejdes selvangivelse ca. januar-april 2020

Lån til toilet: kan evt. optages i bank, som vil kræve kaution

Aps Haveforeningen Scandia

Medlemmer: Alle haveejere

Bestyrelse: 5 medlemmer fra foreningen, som nu.

Ændring af § i vedtægterne Formål

Administration

Nyt sælges haven (Aps) vedtages det med % del af medlemmer af foreningen.

§ Forkøbsret

§ Venteliste

Generalforsamling: Skal afholdes for § ændringer, kort efter overtagelsen

Kontingent er nu: 1000,-

Stiger med: ejendomsskat, 2.93 promille af grundværdien = ejendomsskat

(51.000.000    14.000.000) -grundværdi = 291,61 kr. m

Der kommer en refusionsopgørelse i efteråret 2018.06.16

3. HF Scandia ønsker ikke at købe Sporbyens Aps.

Steen Jørgensen, kan leje jorden til os, til en meget høj leje.

Efter orienteringen og godkendelsen af, at HF Scandia vælger løsning 2, at købe Aps. delen, blev kontrakten med Sporbyen og HF Scandia underskrevet.

Idet, der i HF Scandias vedtægter ikke er nævnt hvem, der tegner foreningen, gav de tilstedeværende fuldmagt til at formanden og kassereren tegner foreningen og underskrive kontrakten.

Freinsilber sender kontrakten til Sporbyens advokat, Børge Nilsen, Aalborg.