Bestyrelsesmøde 22 maj 2018

Home / Referater / Bestyrelsesmøde 22 maj 2018

Haveforeningen Scandia

Referat af bestyrelsesmøde den 22. maj 2018

Fremmødte: Marie Skriver, Lisbeth Risum, Januka Gautam, John Iversen og

Suppleanter: Tina Olsson og Palle Sloth

Fraværende: Mahmoud Nova

DAGSORDEN

1. Sporbyen

Økonomi:

Ejendomsskat af 32.700 m2. Pr. oktober 2018 ved skat mere om beregningen af skatten, der skal betale

for hver haveejer. Imidlertid, har vi fået oplyst at beløbet kan komme op på 1.000,- pr. år.

Opsparing:

I et EU direktiv for spildevand, pålægges det den enkelte kommune at afgøre hvordan dette skal løse inden 2027. For kolonihaver, er det, så vidt vi er oplyst fra Randers kommune, ikke nødvendigt at hver haveejer har kloakering fra toilet og spildevand fra køkken.

Derfor arbejdes der videre på at få etableret et fælles toilethus, hvor campingtoilet og køkkenspildevand kan tømmes i en udslagsvask. Ligesom på en campingplads.

For at have råd til det, foreslår vi en opsparing på 500 – 1.000,- pr. år.

Det er også interessant at se og regne på løsninger til den enkelte have, som hos Lisbet på Pumpehusvej 6.

Hvordan bliver det – at være et ApS. Mht. regnskab, bestyrelse-direktion og daglig drift arbejder vi hen på en løsning og hverdag så tæt på det nuværende.

Advokat Freinsilber informerer om overdragelsen fra Sporbyen på et møde den 12. juni 2018 kl. 17. Det er i Fritidscenteret, kældercafeén, den 12. juni 2017 kl. 17. Foreningen er vært ved et let tragtement.

2. Toilet Info. og erfaringer søges fra andre kolonihaver.

3. Vurdering af have/hus. Fremover vurderes helhedsindtrykket af en have. Det gælder havens grad af vedligeholdelse og udnyttelse. Huset/husene, hvis der er mange små, vurderes efter stand. Er der sket forbedringer, nybyggeri, jævnligt vedligeholdelse og er materialerne i huset i god stand.

Der er 6 haver til salg, mere info. kommer i opslagstavlen og på hjemmesiden.

Åbent hus i haverne til salg søndag den 10. juni 2018 fra kl. 13.00–17.00. Ejerne bedes være til stede

5. Datasikring i HF Scandia. Vi undersøger hvilke ændringer det giver for foreningen.

6. Kontingent 2019. På grund af de nye vilkår for foreningen nærmer kontingentet sig det niveau de øvrige kolonihaver. Det betyder, at det kommer til at omfatte, 1000,- som det er nu + ca. 1000,- til ejendomsskat + 500,- – 1000,- til opsparing til toiletbygning/ kloakering. I alt kontingent for 2019 mellem 2000,- og 3000,- Beløbet er ikke pt. sikkert. Det opkræves primo december og forfalder 1. bankdag i 2019.

7. Henstilling fra kommunen: Idet mosen er et §3 område (det skal være urørt), kan vi ikke længere benytte det til haveaffalds -plads. Vi skal rydde helt op og fjerne grenaffald og andet ikke plantemateriale fra grunden. Der bliver 3 eller 4 dage i hhv. september og oktober hvor alle får en dato for oprydning og bortskaffelse til losseplads.

8. Privatlivets fred

Der henstilles til den uskrevne regel om havelågens funktion. Når den er åben, er det i orden at gå ind, er den lukket, må man gå igen.