Referat af ekstraordinær generalforsamling lørdag den 7. april 2018

Home / Nyheder / Referat af ekstraordinær generalforsamling lørdag den 7. april 2018

Fremmødte: 19 haver, 29 medlemmer

Valg af:  Dirigent: Jesper Nielsen

Referent: Marie Skriver

Stemmetæller: Annemarie Bryder, Tina Olsson

 

Forslag til ændringerne af vedtægterne pr. februar 2018 blev læst op.

 

Det blev besluttet at stemme om hvert enkelt punkt, dvs. 5 afstemninger i alt,

og at stemme ved håndsoprækning.

 

Hver af de 5 punkter blev vedtaget med mere end 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

Undervejs var der diskussion og rettelser, som blev taget med og vedtaget.

 

SPORBYEN

 

John Iversen orienterede om forhandlingerne med Sporbyen, Steen Jørgensen.

Den juridiske deling fra Sporbyen, tidligere togfabrikken Scandia, sker ved at HF Scandia skal købe et anpartsselskab, Sporbyen Scandia Aps for 50.000,-. I selskabet står der 50.000,- hvilket betyder, at HF Scandia overtager Randers Markjorder Matr. 590b uden beregning.

Sporbyen har et ønske om at sætte en spunsvæg langs skel. Den vil ødelægge vandrørene til stophanen samt drænrørene i HF Scandia. Gennem advokat Freinsilber, foreslår HF Scandia at væggen rykkes forbi vandrørene. En eventuel skade på rørene skal afklares i en tillægsaftale med Sporbyen.

 

HF Scandia vil, efter overdragelsen, formodentlig skulle betale ejendomsskat. Det er ikke fastsat endnu hvor meget det kan blive for hvert medlem. Randers Kommune kan ikke oplyse nærmere på nuværende tidspunkt.

 

Kontingent vil stige til næste år.  Ejendomsskat og evt. opsparing til kloakering til spildevand og vand fra toilet. Det bliver lovpligtig i 2027. Pt. koster det ca. 60.000,- pr. hus. Bestyrelsen undersøger muligheden for at reducere det til ÉN kloakering i form af et toilethus med udslagsvask til indhold fra campingtoilet og opvaskevand fra alle huse i HF Scandia. Det kræver stor disciplin fra os alle.

 

Bestyrelsen

 

Referat og vedtægter pr. 2018.04.07 er sendt hhv. med post og pr. e-mail.