Referat af bestyrelsesmøde den 13. februar 2018

Home / Referater / Referat af bestyrelsesmøde den 13. februar 2018

Fremmødte: Marie Skriver, Lisbeth Risum, Mahmoud Nova og John Iversen

Ikke fremmødt: Januka Gautam

1. Arrangementer i 2018

A Åbning den 25. marts, dato ændret til LØRDAG den 24. marts kl. 12, sandwich ved containeren

B Ekstraordinær generalforsamling lørdag den 7. april 2018 – på Fritidscenteret, i kældercaféen

C Sct. Hans – lørdag den 23. juni

D Sommerfest, spisning og åben have. Lørdag den 18. august

E Generalforsamling lørdag den 13. oktober i Fritidscenteret, kældercaféen

F Lukning af haven lørdag den 27. oktober, vand – øl – en lille én serveres ved containeren

2. Rette standardskrivelser gennem gratis retshjælp

Bestyrelsen gennemgår standardbrevene og får dem ført ajour, så de er juridisk gældende.

3. Ændring af vedtægter

Se indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

4. Toilet: Siden sidst

Det er undersøgt om toiletkabiner kan være en mulighed. Det bliver forholdsvis dyrt, så det er lagt på hylden pt.

5. Opsigelse af medlemmer:

Proceduren i den forbindelse er opdateret.

6. Arbejdslørdag: ny oversigt godkendt

Grøften, langs cykelstien, skal renses 1 gang årligt.

7. Opslagstavle:

Har du gode idéer til en tegning til en større, smartere, tavle? er du velkommen til at lægge dem i postkassen. —den kan bygges på arbejdslørdag.

8. Postkasser i alle haver:

Post Nord har registreret vores vejnavne. Vores ønske om at have postkasser ved hver have, sættes i gang i teknisk forvaltning. Det arbejdes der på og vi afprøver det om ca. 1 måned.

9. Sporbyen:

Advokat Freinsilber hjælper med at udarbejde vores forslag til en kontrakt med Sporbyen v/Steen Jørgensen. Kontraktens hovedpunkt er juridisk adskillelse mellem HF Scandia og Sporbyen.

Kontaktperson til kommunen ønskes i forbindelse med afgørelsen af skatteforhold ved foreningens ændrede situation.

10. Evt.

Standard layout til breve og referater fra HF Scandia, bruges fremover