SCT-HANS-AFTEN-2016

SCT HANS AFTEN

TORSDSG DEN 23. juni 2016

 

Garden.jpg

 

PROGRAM

KL. 17.00 Grillen tændes

Kl. 18.00 Foreningen er vært ved 1 pølse m/brød + 1 øl/vand per person fra haveforeningen

 Du er velkommen til at tage dit eget kød med, og grille det

 Øl og vand kan købes

Kl. 19.30 Bålet tændes

Kl. 20.30 Midsommersangen synges, og det er tid til at hygge omkring bålet

vigtige datoer

H/F SCANDIA, Rangérvej 2

www.hfscandia.dk

Vigtige datoer og meddelelser 2016

 • Start sommertid, der åbnes for vandet. Dato i opslagstavlen.

 •  1.maj. Haverne og vejene skal være renset og holdes resten af sommeren.

 •  Havesyn hver måned i sommertiden. Ingen faste datoer.

 • 9. juni. Der må samles materiale til Sct. Hans bål på bålpladsen.

 • 1. weekend i juli. Hækkene skal være klippet første gang.

 •  31. august. Havekontingent skal være betalt.

 •  1. weekend i oktober. Hækkene skal være klippet anden gang.

 •  Ca. 2. weekend i oktober. Generalforsamling.

 •  Slut sommertid. Der lukkes for vandet. Dato i opslagstavlen.

 • Det er forbudt at brænde haveaffald

 • Affaldscontainer er KUN til husholdningsaffald

 • Dåser klemmes flade inden de kommes i dåsecontaineren

 • Salg af sand og grus. 10,- pr trillebør

 •  

Hf-Fællesarbejde-2016

HF Scandia Fællesarbejde 2016

HF Scandia  Fællesarbejde 2016

Arbejdstid:Lørdage fra. Kl. 10 - 12

Arbejde: Hækklipning, rensning af bålplads, P-plads og grøften. Reparation af veje med grus, vejchikaner. Oprydning på fællesarealer.  Div. maling

Medbring redskaber:Hakkejern, skuffejern, rive

Kaffeholdet medbringer:Kaffe, The

Foreningen giver:  Rundstykker mm.

 

HAVEARBEJDE       

Gl. husnr. = Medlemsnummer       Fra bestyrtelsenKaffe/te

23. 04        1, 5, 40, 24, 22, 19,        28      6, 13

28. 05        8, 10, 36, 20, 11, 15,           56  14, 27

25. 06        2, 31, 48, 21, 26, 16,18      35  39, 25

06. 08        3, 50, 45, 33, 34, 17,           30  29, 51

10. 09         53, 49, 47, 23,42, 37,          7   55, 41

17. 10         9, 54, 38, 52, 44, 4,             35  46, 12

 

Hvis du er forhindret, bedes du finde en afløser i haven.

Udebliver du eller din afløser, koster det en bøde på kr. 300,-

Vel mødt, god arbejdslyst

Hjemmeside: hfscandia.dk

Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling

SØNDAG den 27. marts 2016 0g

Åbning for vandet for 2016/2017

På Dronningborg Bibliotek, Lokale 2

Kl. 10 Ekstraordinær generalforsamling

Præsentation af ændringer i vedtægterne, iht. det fremsendte forslag.

Indkomne kommentarer.

disse bedes være bestyrelsen i hænde senest den 21.03.16

Afstemning

Kl. 11.30 Åbning for vandet

Kl. 12.00 Sandwich, øl og vand ved containeren

Rigtig god sommer