Bestyrelsesmøde 25 juni 2018

Referater
Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2018 Fremmødte: Marie Skriver, Lisbeth Risum, Mahmoud Nova, John Iversen og Suppleanter: Tina Olsson og Palle Sloth Fraværende: Januka Gautam, DAGSORDEN 1. Sporbyen Endelig overtagelse fra Sporbyen. Det blev drøftet hvordan foreningen og APS kan agere med et cvr. nummer. Hvad med moms ved indkøb/kontingent? Kan vi låne gennem Aps.? Skal en revisor gennemgå foreningens regnskab? § ændringer: Hvem tegner foreningen/ Aps.? Bestyrelsens pligter? 2. Toilet Der er stor enighed om at arbejde videre med en form for toiletbygning. Det kan være et bygget træhus, Arbejdsvogn med handicaprampe, andre løsninger, som kan etableres ved P-pladsen. Kontakten til Randers Kommune og Rander Spildevand genoptages, så vi får mere info. om de faktiske muligheder og priser. 3. Salg af haver De nuværende salgsopslag fornyes med tekst…
Read More

Referat fra infomøde 12/6 2018

Nyheder, Referater
Til stede: Advokat Freinsilber HF Scandias bestyrelse 30 medlemmer   3 Muligheder 1. Andelsforening – det kræver at vi køber et skøde 2. Anpartsselskab –     Sporbyen sælger et Aps, med indestående 50.000,-. HFScandia betaler kr. 50.000,- for det. Aps organisation APS = et selskab med jord. Selskabet hæfter for økonomien Navn: Nuværende betegnelse i Sporbyen, Sporbyen Scandia 6 Aps - Ændres til F.eks.  Haveforeningen Scandia Aps. Formål: At forestå at jorden bruges til den oprindelige kolonihave. Opkræve kontingent. Direktion 5 personer, evt. identisk med bestyrelsen i haveforeningen Registrering: I erhvervs og selskabsstyrelsen og virk.dk (momsregistreret) Til Freinsilber: Bestyrelsens medlemmers- Adresser, tlf, og cpr.nr Regnskab: udarbejdes af kasserer. Revision af 2 medlemmer fra foreningen. 1 eksemplar sendes til erhvervs og selskabsstyrelsen. Ved opstart vil det sikkert være regnskab for…
Read More

Bestyrelsesmøde 22 maj 2018

Referater
Haveforeningen Scandia Referat af bestyrelsesmøde den 22. maj 2018 Fremmødte: Marie Skriver, Lisbeth Risum, Januka Gautam, John Iversen og Suppleanter: Tina Olsson og Palle Sloth Fraværende: Mahmoud Nova DAGSORDEN 1. Sporbyen Økonomi: Ejendomsskat af 32.700 m2. Pr. oktober 2018 ved skat mere om beregningen af skatten, der skal betale for hver haveejer. Imidlertid, har vi fået oplyst at beløbet kan komme op på 1.000,- pr. år. Opsparing: I et EU direktiv for spildevand, pålægges det den enkelte kommune at afgøre hvordan dette skal løse inden 2027. For kolonihaver, er det, så vidt vi er oplyst fra Randers kommune, ikke nødvendigt at hver haveejer har kloakering fra toilet og spildevand fra køkken. Derfor arbejdes der videre på at få etableret et fælles toilethus, hvor campingtoilet og køkkenspildevand kan tømmes i en…
Read More

Referat af ekstraordinær generalforsamling lørdag den 7. april 2018

Nyheder, Referater
Fremmødte: 19 haver, 29 medlemmer Valg af:  Dirigent: Jesper Nielsen Referent: Marie Skriver Stemmetæller: Annemarie Bryder, Tina Olsson   Forslag til ændringerne af vedtægterne pr. februar 2018 blev læst op.   Det blev besluttet at stemme om hvert enkelt punkt, dvs. 5 afstemninger i alt, og at stemme ved håndsoprækning.   Hver af de 5 punkter blev vedtaget med mere end 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer. Undervejs var der diskussion og rettelser, som blev taget med og vedtaget.   SPORBYEN   John Iversen orienterede om forhandlingerne med Sporbyen, Steen Jørgensen. Den juridiske deling fra Sporbyen, tidligere togfabrikken Scandia, sker ved at HF Scandia skal købe et anpartsselskab, Sporbyen Scandia Aps for 50.000,-. I selskabet står der 50.000,- hvilket betyder, at HF Scandia overtager Randers Markjorder Matr. 590b uden beregning.…
Read More

Referat af bestyrelsesmøde den 13. februar 2018

Referater
Fremmødte: Marie Skriver, Lisbeth Risum, Mahmoud Nova og John Iversen Ikke fremmødt: Januka Gautam 1. Arrangementer i 2018 A Åbning den 25. marts, dato ændret til LØRDAG den 24. marts kl. 12, sandwich ved containeren B Ekstraordinær generalforsamling lørdag den 7. april 2018 – på Fritidscenteret, i kældercaféen C Sct. Hans - lørdag den 23. juni D Sommerfest, spisning og åben have. Lørdag den 18. august E Generalforsamling lørdag den 13. oktober i Fritidscenteret, kældercaféen F Lukning af haven lørdag den 27. oktober, vand – øl – en lille én serveres ved containeren 2. Rette standardskrivelser gennem gratis retshjælp Bestyrelsen gennemgår standardbrevene og får dem ført ajour, så de er juridisk gældende. 3. Ændring af vedtægter Se indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 4. Toilet: Siden sidst Det er undersøgt om toiletkabiner…
Read More

Referat af generalforsamling søndag den 29. oktober 2017

Referater
Fremmødte: 47 medlemmer Valg af dirigent og referent. Dirigent: John Ahlmann Referent: Anne Marie Bryder Formandens beretning. Jens Black forelagde beretningen. Godkendelse af beretning. Beretningen blev godkendt. Orientering om kolonihaveforbundet ved Per Sørensen Det blev besluttet, at evt. optagelse i kolonihaveforbundet skal besluttes på en ekstraordinær generalforsamling. Fremlæggelse af årsregnskab. Årsregnskabet blev gennemgået af Marie Skriver. Godkendelse af regnskab. Årsregnskabet blev godkendt. Idéer til velkomstfolder i HF Scandia. Bestyrelsen fremlagde et forslag til en velkomstfolder. Det blev besluttet, at arbejde videre med forslaget. Du er velkommen til at skrive dine ønsker til folderen – læg dem i postkassen. Indkomne forslag. Bestyrelsen havde foreslået ændringer i vedtægterne. Der blev sagt, at det først kan besluttes ved en ekstraordinær generalforsamling. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. John Iversen, medlem nr. 56 blev genvalgt. Januka…
Read More