Referat af generalforsamling søndag den 29. oktober 2017

Referater
Fremmødte: 47 medlemmer Valg af dirigent og referent. Dirigent: John Ahlmann Referent: Anne Marie Bryder Formandens beretning. Jens Black forelagde beretningen. Godkendelse af beretning. Beretningen blev godkendt. Orientering om kolonihaveforbundet ved Per Sørensen Det blev besluttet, at evt. optagelse i kolonihaveforbundet skal besluttes på en ekstraordinær generalforsamling. Fremlæggelse af årsregnskab. Årsregnskabet blev gennemgået af Marie Skriver. Godkendelse af regnskab. Årsregnskabet blev godkendt. Idéer til velkomstfolder i HF Scandia. Bestyrelsen fremlagde et forslag til en velkomstfolder. Det blev besluttet, at arbejde videre med forslaget. Du er velkommen til at skrive dine ønsker til folderen – læg dem i postkassen. Indkomne forslag. Bestyrelsen havde foreslået ændringer i vedtægterne. Der blev sagt, at det først kan besluttes ved en ekstraordinær generalforsamling. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. John Iversen, medlem nr. 56 blev genvalgt. Januka…
Read More