Referater
Haveforeningen Scandia Rangérvej 2, 8960 Randers NØ Referat af bestyrelsesmøde d. 7/5 2020 hos Tomas, Kupévej 3 Deltagere: Marie, Tomas, John og Hanne Fraværende: Kiss Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2. Siden sidst, kort/ Dette punkt hedder fremover: ”Godkendelse af og opfølgning på sidste mødes referat.” 3. Dokumentation af hus/have ved salg. Fotos, beskrivelse af hus, have, retningslinjer for vurderinger. -Hanne laver et udkast til vurderingsskema og retningslinjer. 4. Info. fra revisor + Opfølgning af økonomi i ApS. Saldo 40.000,- resten til HF. Ændret revisionspligt. Afslutning af 1. års regnskab -Vi afventer svar fra revisor, Marie er tovholder. 5. Information om solceller til små og store opgaver. Hvem og hvordan. Økonomien hertil? -John undersøger priser og muligheder. 6. Brev vedr. vurderingsstyrelsen, ansøgning om refusion af ejendomsskat i 2018 og…
Read More

Påbud til alle i HF scandia

Nyheder
17.05.2020 Påbud til alle i HF Scandia Alle veje er redningsveje, dvs. ambulancer og brandbiler skal kunne køre her uden hindringer. Derfor skal vejene holdes fri for parkerede biler. Af- og pålæsning er tilladt foran din have. Din bil skal parkeres på din private p-plads i din have eller på p-pladsen ved containeren. Venlig hilsen HF Scandia Bestyrelsen
Read More
Referater
Haveforeningen Scandia Rangérvej 2, 8960 Randers NØ Referat af bestyrelsesmøde d. 26 februar hos Kiss Deltagere: Kiss, John, Marie, Tomas og Hanne Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt! 2. Siden sidst, kort • Foreningen har fået brev fra Datatilsynet ang. klagen indgivet af et medlem i 2019. Datatilsynet hat lukket sagen uden yderligere påtale. Bestyrelsen vælger en dataansvarlig og opdatere hjemmeside samt standardtekst på udgående e-mails. • Der er meget vand i mange af foreningens haver. Bestyrelsen ønsker medlemmernes hjælp til at lokalisere drænrør og brønde i haverne. • 3 medlemmer har ikke betalt kontingent, 3. rykker er sendt afsted og betalingsfristen udløber få dage efter dette bestyrelsesmøde. 3. Åbning af haven, sandwich, øl, vand Bliver lørdag d. 28. marts kl. 12.00 Husk at lukke stophanen i din have inden…
Read More
Referater
HF Scandia, Rangérvej 2, 8930 Randers NØ, www.hfscandia.dk info@hfscandia.dk Til stede: Kiss, Hanne, John, Marie Fraværende: Tomas Referat af bestyrelsesmøde, lørdag den april 2020 1. Dagsorden blev godkendt. 2. Siden sidst er haven åbnet. Det blev dog uden sandwich, øl og vand idet coronavirus holder os fra at samles mere end 10 personer. 3. Opsigelser, møde på face-time med advokat Brandt-Madsen d. 02.04.2020. Korrespondancen blev gennemgået og vi fik råd til standardbreve i den forbindelse. HF Scandias vedtægter justeres. 4. info@fhscandia.dk, alle bestyrelsesmedlemmer får adgang 5. Fællesarbejde, gennemføres i april, med afstand som foreskrevet. Bl.a. oprydning af stammer og grene bagved huset på Kupévej 12 og Kupévej 14. Næste måned: Rense brønde / drænrør med rensebånd 6. Grundskyld. Der ansøges om refusion, på baggrund af omvurdering fra vurderingsstyrelsen 7. Salg…
Read More

Åbning af vand

Nyheder
SANDWICH OG ØL/VAND    AFLYST PGA. CORONA  DER ÅBNES DOG FOR VANDET ALLIGEVEL DEN 28. MARTS, SÅ LUK FOR DIN STOPHANE INDEN KL. 12  Med venlig hilsen,  Bestyrelsen
Read More

Åbning af haven

Nyheder
Åbning af haven lørdag den 28. marts 2020 kl. 12.00   INFORMATION Ifm. corona virus Vi mødes ved containeren som sædvanlig.    Sandwich og øl/vand,   er I velkomne til at spise i jeres huse, så vi undgår at være en større gruppe sammen.   Mvh Bestyrelsen
Read More
Nyheder
Haveforeningen Scandia Fællesarbejde 2020 Lørdage fra Kl. 10 – 12   Arbejde: Hækklipning, fjerne ukrudt p-plads, rensning af grøften, reparation af veje med grus, oprydning på fællesarealer. Hver måned er der en større arbejdsopgave som supplerer ovennævnte. Medbring redskaber: Hakkejern, skuffejern, rive Kaffeholdet medbringer: Kaffe, The Foreningen giver: Rundstykker mm. Dato            Deltager                                          Kaffeholdet                 Bestyrelsesmedlem 25/4            Kupévej 2,6,8,10,16,18,20                12                            Marie, Skinnevej 4                        Togvej 5   …
Read More

Åbning af vand

Nyheder
Vi åbner igen for vandet Lørdag   den 28. marts. Kl. 12.00 Vi mødes ved containeren hvor bestyrelsen er vært ved en lækker sandwich fra Dronningborgs bager og 1 øl/vand. For at undgå vandspild og gener ved oversvømmelse, Henstiller bestyrelsen til at alle havemedlemmer lukker for stophanen i deres have inden kl. 12. Vi ønsker alle en god sommer i 2020. Venlig hilsen Bestyrelsen
Read More