Referater
                                                                                      SporbyenScandia 6 ApS                                                                               Rangérvej 2, 8930  Randers NØ                                                                            CVR.: 39170922   info@hfscandia.dk…
Read More
Nyheder
Til bygningsejeren Scandia H/F Randers, d. 08.06.2020 Ref.: JC/RK Sag: Væksthuset, Randers Væksthuset, Randers På vegne af bygherren Domea Randers, skal vi hermed orientere Dem om, at der i forbindelse med opførel-se af 72 boliger på Ydersporet 6, skal udføres funderingsarbejder ved ramning af ca. 297 stk. 30 x 30 cm jernbetonpæle i længderne 11-13 m. I henhold til byggelovens §12 er vi forpligtet til at varsle udførelse af funderingsarbejder senest 14 dage før arbejdet kan påbegyndes (uddrag af §12 er vedlagt). Vi kan således oplyse, at arbejdet er planlagt til udførelse fra uge 28 og forventes at have en total varighed på 15 til 20 arbejdsdage. Arbejdet forventes ikke udført kontinuerligt grundet sommerferien og forventes derfor først færdig omkring uge 32-33. Funderingsarbejderne udføres ved traditionel ramning. Inden arbejdet påbegyndes…
Read More

SCT HANS AFTEN

Nyheder
SCT HANS AFTEN Tirsdag den 23. juni 2020 På plænen ved Pumpehusvej Der er bålfade, hvor ilden brænder sagte fra kl. 17.30 og hele aftenen. Borde og bænke er stillet op i teltet Program: Kl. 17.00   Grillen tændes, så du kan tilberede din egen mad                   (For at undgå buffet) Kl. 17.30  Spisning I bedes medbringe:  jeres mad, evt. drikkevarer, tallerkner, bestik og glas. HF Scandia er vært ved øl/vand, frugt, kaffe/te og kage  Kl. 20 synger vi midsommersangen, med afstand.  Herefter hygge og samvær  God sommer  Bestyrelsen
Read More

Referat bestyrelsesmøde maj 2020

Referater
Haveforeningen Scandia Rangérvej 2, 8960 Randers NØ Referat af bestyrelsesmøde d. 7/5 2020 hos Tomas, Kupévej 3 Deltagere: Marie, Tomas, John og Hanne Fraværende: Kiss Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2. Siden sidst, kort/ Dette punkt hedder fremover: ”Godkendelse af og opfølgning på sidste mødes referat.” 3. Dokumentation af hus/have ved salg. Fotos, beskrivelse af hus, have, retningslinjer for vurderinger. -Hanne laver et udkast til vurderingsskema og retningslinjer. 4. Info. fra revisor + Opfølgning af økonomi i ApS. Saldo 40.000,- resten til HF. Ændret revisionspligt. Afslutning af 1. års regnskab -Vi afventer svar fra revisor, Marie er tovholder. 5. Information om solceller til små og store opgaver. Hvem og hvordan. Økonomien hertil? -John undersøger priser og muligheder. 6. Brev vedr. vurderingsstyrelsen, ansøgning om refusion af ejendomsskat i 2018 og…
Read More

Påbud til alle i HF scandia

Nyheder
17.05.2020 Påbud til alle i HF Scandia Alle veje er redningsveje, dvs. ambulancer og brandbiler skal kunne køre her uden hindringer. Derfor skal vejene holdes fri for parkerede biler. Af- og pålæsning er tilladt foran din have. Din bil skal parkeres på din private p-plads i din have eller på p-pladsen ved containeren. Venlig hilsen HF Scandia Bestyrelsen
Read More

Referat bestyrelsesmøde februar 2020

Referater
Haveforeningen Scandia Rangérvej 2, 8960 Randers NØ Referat af bestyrelsesmøde d. 26 februar hos Kiss Deltagere: Kiss, John, Marie, Tomas og Hanne Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt! 2. Siden sidst, kort • Foreningen har fået brev fra Datatilsynet ang. klagen indgivet af et medlem i 2019. Datatilsynet hat lukket sagen uden yderligere påtale. Bestyrelsen vælger en dataansvarlig og opdatere hjemmeside samt standardtekst på udgående e-mails. • Der er meget vand i mange af foreningens haver. Bestyrelsen ønsker medlemmernes hjælp til at lokalisere drænrør og brønde i haverne. • 3 medlemmer har ikke betalt kontingent, 3. rykker er sendt afsted og betalingsfristen udløber få dage efter dette bestyrelsesmøde. 3. Åbning af haven, sandwich, øl, vand Bliver lørdag d. 28. marts kl. 12.00 Husk at lukke stophanen i din have inden…
Read More

Referat bestyrelsesmøde april 2020

Referater
HF Scandia, Rangérvej 2, 8930 Randers NØ, www.hfscandia.dk info@hfscandia.dk Til stede: Kiss, Hanne, John, Marie Fraværende: Tomas Referat af bestyrelsesmøde, lørdag den april 2020 1. Dagsorden blev godkendt. 2. Siden sidst er haven åbnet. Det blev dog uden sandwich, øl og vand idet coronavirus holder os fra at samles mere end 10 personer. 3. Opsigelser, møde på face-time med advokat Brandt-Madsen d. 02.04.2020. Korrespondancen blev gennemgået og vi fik råd til standardbreve i den forbindelse. HF Scandias vedtægter justeres. 4. info@fhscandia.dk, alle bestyrelsesmedlemmer får adgang 5. Fællesarbejde, gennemføres i april, med afstand som foreskrevet. Bl.a. oprydning af stammer og grene bagved huset på Kupévej 12 og Kupévej 14. Næste måned: Rense brønde / drænrør med rensebånd 6. Grundskyld. Der ansøges om refusion, på baggrund af omvurdering fra vurderingsstyrelsen 7. Salg…
Read More

Åbning af vand

Nyheder
SANDWICH OG ØL/VAND    AFLYST PGA. CORONA  DER ÅBNES DOG FOR VANDET ALLIGEVEL DEN 28. MARTS, SÅ LUK FOR DIN STOPHANE INDEN KL. 12  Med venlig hilsen,  Bestyrelsen
Read More