SCT HANS AFTEN

Nyheder
                                                                                           Onsdag den 23. juni 2021                                                                           I haven på hjørnet af Sporvej/Pumpehusvej                                                                           …
Read More

Fællesarbejde 2021

Nyheder
Haveforeningen Scandia Fællesarbejde 2020 Lørdage fra Kl. 10 – 12 Arbejde: Hækklipning, fjerne ukrudt p-plads, rensning af grøften, reparation af veje med grus, oprydning på fællesarealer. Hver måned er der en større arbejdsopgave som supplerer ovennævnte. Medbring redskaber: Hakkejern, skuffejern, rive Kaffeholdet medbringer: Kaffe, The Foreningen giver: Rundstykker mm. Dato            Deltager                                          Kaffeholdet                     Bestyrelsesmedlem 1/5               Skinnevej 2,9,12,14,16,16                   16                                 John, Skinnevej 7                …
Read More

Åbning af vand

Nyheder
Åbning af haven 2021, søndag den 28. marts kl.12     Kære havemedlemmer Vi mødes ved containeren. Foreningen er vært ved sandwich, øl/vand Corona restriktionerne, v/ max 50 personer udendørs i foreninger, overholdes ved at sandwich og drikkevarer uddeles af to medlemmer fra bestyrelsen. Der kan spises på stedet med afstand, eller i din egen have. Af hensyn til bestilling af sandwich, bedes I melde jer til på info@hfscandia.dk eller tlf. 60 71 76 44, gerne sms, inden den 26.03.21 For at undgå vandspild og gener ved oversvømmelse, henstilles der til at alle havemedlemmer lukker for stophanen i deres have inden kl. 12.   Vi ønsker alle en god sommer i 2021 Med venlig hilsen Bestyrelsen
Read More

Bestyrelsesmøde

Referater
HF Scandia  Rangérvej 2  8930 Randers NØ                    www.hfscandia.dk          info@hfscandia.dk Randers                                  den 18.02.2021 Referat af bestyrelsesmøde, lørdag den 13. februar 2021 kl. 10, virtuelt 1. Dagsordenen blev godkendt. 2. På det sidste møde blev vedtægterne revideret 3. Bestyrelsessuppleant Søren Christensen blev budt velkommen 4. Ny ejer på Kupévej 6. Der er skrevet kontrakt. 5. Uafsluttede punkter Info om solceller. Søren skriver en infomail om leverandører og er tovholder til interesserede. Sag hos advokat. Ingen aktivitet, der tages kontakt igen. Resultat af afstemning om ændringer af vedtægter. Forslaget falder. For få stemmer. Forslag til betaling af kontingent 2 gange årligt. Der skal arbejdes…
Read More

GF Opdateret

Nyheder
Hej Havemedlem   Pga. den seneste udvikling i Coronasmitte har Bestyrelsen besluttet  at afkorte dagsordenen til generalforsamlingen i morgen.   Der bliver ikke serveret kaffe og rundstykker. Der bliver ingen oplæg om solceller og der bliver heller ingen debat i grupper. Det kan vi gøre på en senere tidspunkt i den nye sæson 2021.   Opdateret dagsorden til Generalforsamling Søndag den 25.10.2020 kl. 10.00 i Dronningborg Sognegård, Egholmsvej 8A, 8930 Randers NØ Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af årsregnskab 4. Godkendelse af regnskab 5. Indkomne forslag Forslag skal være sent til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. a. Fra bestyrelsen - Ændringsforslag til vedtægterne, se bilag. Medlemmerne bedes gennemlæse de fremsendte vedtægter med ændringer (Det der er markeret med rødt er tilføjelser og det…
Read More

Lukning for vand 2020

Nyheder
  Kære havemedlemmer                                                                     Lukning for vandet den 25. oktober 2020, efter generalforsamlingen.                                                                                                                                                                           …
Read More

Generalforsamling i HF Scandia

Nyheder
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Scandia. Afholdes søndag den 25.10.2020 kl. 10.00 i Dronningborg Sognegård, Egholmsvej 8A, 8930 Randers NØ Døren åbnes 9.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af årsregnskab 4. Godkendelse af regnskab 5. Indkomne forslag Forslag skal være sent til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. a. Fra bestyrelsen - Ændringsforslag til vedtægterne, se bilag. Medlemmerne bedes gennemlæse de fremsendte vedtægter, både de gamle og forslaget om de nye. Der vil blive stemt om vedtægtsændringerne som ét samlet punkt. 6. Valg til bestyrelsen Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, for 2 år Valg af 1 bestyrelsesmedlem, for 1 år 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, for 1 år Er du interesseret i bestyrelsesarbejdet er du meget velkommen…
Read More
Referater
                                                                                      SporbyenScandia 6 ApS                                                                               Rangérvej 2, 8930  Randers NØ                                                                            CVR.: 39170922   info@hfscandia.dk…
Read More